167/2006 Sb.: Mění část
Vyhláška 322/2005 Sb.: příloha č. 1;                      

423/2006 Sb.: Mění část
Vyhláška 322/2005 Sb.: přílohy č. 1 až 3;                    

423/2006 Sb.: Doplňuje
Vyhláška 322/2005 Sb.: § 1písm. e/;                       

225/2007 Sb.: Mění část
Vyhláška 322/2005 Sb.: přílohy č. 1, 2 a 3;                   

225/2007 Sb.: Ruší část
Vyhláška 322/2005 Sb.: § 1 písm. e/;                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEM OD E MO DE                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEM OD E M OD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEM OD E M OD                    

DEMODEM ODEM ODEM
DEMODEMO DEMODEMO DEM