Mění část
Zákon 2/1969 Sb.: § 14 ods. 1;                         

Mění část
Zákon 50/1976 Sb.: § 111 - s působností pro ČR;                 

Doplňuje
Zákon 50/1976 Sb.: § 111a až 111c - s působností pro ČR;            

Mění část
Zákon 133/1985 Sb.: § 24 ods. 2;§ 31 ods. 3;§ 95;§ 99;             

Doplňuje
Zákon 133/1985 Sb.: § 24 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 20/1987 Sb.: § 11 ods. 1 a 3;§ 14 ods. 2, 4, 5 a 7; § 15         
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE        
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE MODE M ODEMO DEM       

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO DEM ODE MOD EMODEMODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE          
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MOD E MO DEMO D EMODE        
DE MO DEM ODEMODEMO DEMOD EM O DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DE M       
mění se text písm. f/;§ 29 ods. 2 písm. c/, dosavadní písm. c/ až        
h/ se označují jako písm. d/ až i/ a mění se text písm. g/;§ 44a;        

Doplňuje
Zákon 44/1988 Sb.: § 33 ods. 8 - s působností pro ČR;              

Mění část
Zákon 44/1988 Sb.: § 15 ods. 2;§ 18 ods. 1;§ 19 vč. nadpisu; § 29        
ods. 5;§ 35 ods. 3 - s působností pro ČR;                    

Mění část
Zákon 61/1988 Sb.: § 10 ods. 10;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DE MO                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DE M O DEMODEMODE MOD EMO                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O D EMODEMODEM ODE MOD         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M        
DEMOD EMO                                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMO DEMODEMOD EMO DEMO DE M        
až 11;§ 55 ods. 3;§ 63 ods. 1;§ 65;§ 70 ods. 3; § 79 ods. 3 písm.        
u/;§ 90 ods. 1;                                 

Mění část
Zákon 265/1992 Sb.: § 9 ods. 1 vč. písm. a/;§ 10 - s působností         
pro ČR;                                     

Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 21 ods. 2, dosavadní text se označuje jako        
ods. 1;                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE M OD EMO D EMOD E MODEM ODE MODE        
DEM OD EMOD EMO DE MODEM ODEM OD EMODE MODE MOD EMODE MOD E MO         
DEMO DE                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMOD EM       
DEMO D EMODE MO D EMO                              

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
označuje jako písm. f/;§ 19a;§ 27 písm. m/;                   

Ruší část
Zákon 344/1992 Sb.: § 15 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1;          

Mění část
Zákon 344/1992 Sb.: § 5 ods. 6;§ 27 písm. l/;                  

Mění část
Zákon 357/1992 Sb.: § 21 ods. 4 písm. d/;§ 25 ods. 3;              

Doplňuje
Zákon 357/1992 Sb.: § 9 ods. 4, dosavadní ods. 4 se označuje jako        
ods. 5;§ 10 ods. 2, dosavadní text se označuje jako ods. 1 a          
DEMODEMO DE MODEM ODE                              

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMOD EMOD                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD                      

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MO                       

Ruší část
Zákon 289/1995 Sb.: § 48 ods. 1 písm. c/ a d/, dosavadní písm. e/        
až s/ se označují jako písm. c/ až p/;§ 48a ods. 1 písm. b/ až d/,       
dosavadní písm. e/ až r/ se označují jako písm. b/ až n/;§ 49 ods.       
2 písm. a/, dosavadní písm. b/ až e/ se označují jako písm. a/ až        
d/;                                       

Doplňuje
Zákon 289/1995 Sb.: § 48 ods. 2 písm. b/ a c/, dosavadní písm. b/        
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM ODE MODE M ODEMO DE MO DEM       
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM OD EMOD       
D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE MO        
DEM                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MOD EM ODEM OD                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD EMO         

DEMO DEMO
Zákon 13/1997 Sb.: § 40 ods. 5 písm. d/;                    

Mění část
Zákon 13/1997 Sb.: § 16 ods. 2;§ 17;§ 25 ods. 1;§ 30 ods. 3; § 40        
ods. 4 písm. a/ a c/;§ 44 ods. 1;                        

Doplňuje
Zákon 18/1997 Sb.: § 3 ods. 2 písm. y/;                     

Ruší část
Zákon 19/1997 Sb.: část šestá vč. nadpisu;                   

Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 5 ods. 8;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MOD                      

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEM ODEMO DEM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO D EMOD E MODEM ODE MO D        
DEM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE                  

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
se označují jako písm. k/ až v/;                        

Mění část
Zákon 166/1999 Sb.: § 49 ods. 1 písm. i/;§ 56 ods. 1;§ 76 ods. 1;§       
77a;                                      

Doplňuje
Zákon 222/1999 Sb.: § 6 ods. 1 písm. h/;                    

Mění část
Zákon 121/2000 Sb.: § 3 písm. a/;                        

Ruší část
Zákon 128/2000 Sb.: § 84 ods. 2 písm. b/, dosavadní písm. c/ až y/       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODEMODE MO DEMOD EMO             

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM         
písm. f/ až v/ se označují jako písm. e/ až u/; § 89 ods. 1 písm.        
g/, dosavadní písm. h/ až o/ se označují jako písm. g/ až n/;          

Mění část
Zákon 131/2000 Sb.: § 59 ods. 2 písm. c/;                    

Ruší část
Zákon 132/2000 Sb.: část třicátá šestá vč. nadpisu;               

Doplňuje
Zákon 239/2000 Sb.: § 7 ods. 2 písm. h/, dosavadní písm. h/ až j/        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODE M OD EMOD E        
DEMOD EMO                                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE         
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODEMOD EMODE MODEM OD EMO DEMODEMO         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

Doplňuje
Zákon 248/2000 Sb.: § 19 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 258/2000 Sb.: § 41 ods. 3;§ 94 ods. 1;                  

Doplňuje
Zákon 258/2000 Sb.: § 80 ods. 1 písm. r/;§ 82 ods. 2 písm. j/,         
dosavadní písm. j/ až u/ se označují jako písm. k/ až v/;            

Mění část
Zákon 406/2000 Sb.: § 4 ods. 2;§ 6 ods. 4;                   

Doplňuje
Zákon 458/2000 Sb.: § 16 písm. h/;§ 46 ods. 12, dosavadní ods. 12        
DE MODEMODE MODE MODE MODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE       
DEMO DEMO DE                                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD E MO         
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DE M OD EMOD        
DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM OD                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD EMO DEMODEMOD EM ODEMO DEM O        
22 písm. b/;§ 23 ods. 5;                            

Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 21 písm. l/;§ 22 písm. e/;                

Ruší část
Zákon 100/2001 Sb.: § 10a ods. 2 písm. d/;                   

Mění část
Zákon 115/2001 Sb.: § 7;                            

Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 33 ods. 3;§ 37 vč. nadpisu;§ 38;§ 43 ods. 2;       

Mění část
Zákon 185/2001 Sb.: § 14 ods. 4;                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD E        
DE MODE M ODEMO DEM                               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMODEM ODEM ODE MODEMODE             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMODE MOD E MO         
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D E MO                        

DEMODEMO
DEMOD E54/2001 Sb.: § 106 ods. 2, dosavadní text se označuje jako        
ods. 1;§ 107 písm. a/, dosavadní písm. a/ až x/ se označují jako        
písm. b/ až y/, doplňuje se písm. z/;§ 108 ods. 2, dosavadní ods.        
2 až 5 se označují jako ods. 3 až 6;                      

Mění část
Zákon 274/2001 Sb.: § 14 ods. 3;                        

Doplňuje
Zákon 86/2002 Sb.: § 48 ods. 1 písm. w/;                    

Mění část
Zákon 86/2002 Sb.: § 17 ods. 1 písm. a/ a b/, ods. 3, 4, 7, 9 a         
DEMO DE MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE M OD        
DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE                          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MOD E MODE MO D EMOD EM ODEM O         
DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEMO DEM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM ODE MODEMODE                

DEMO DEMO
Zákon 362/2003 Sb.: část dvacátá sedmá vč. nadpisu;               

Ruší část
Zákon 218/2004 Sb.: část druhá vč. nadpisu;                   

Ruší část
Zákon 437/2004 Sb.: část první;                         

Doplňuje
Zákon 634/2004 Sb.: příloha sazebník část I položka 17 bod 5;          

Mění část
Zákon 634/2004 Sb.: příloha sazebník část I položka 18 písm. a/;        

Ruší
Úplné znění 91/2005 Sb.                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM OD                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMOD EMO DEMODEMO                 

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD                            

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD