Mění část
Zákon 2/1969 Sb.: § 14 ods. 1;                         

Mění část
Zákon 50/1976 Sb.: § 111 - s působností pro ČR;                 

Doplňuje
Zákon 50/1976 Sb.: § 111a až 111c - s působností pro ČR;            

Mění část
Zákon 133/1985 Sb.: § 24 ods. 2;§ 31 ods. 3;§ 95;§ 99;             

Doplňuje
Zákon 133/1985 Sb.: § 24 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 20/1987 Sb.: § 11 ods. 1 a 3;§ 14 ods. 2, 4, 5 a 7; § 15         
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE        
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE MODE M ODEMO DEM       

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO DEM ODE MOD EMODEMODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE          
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MOD E MO DEMO D EMODE        
DE MO DEM ODEMODEMO DEMOD EM O DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DE M       
mění se text písm. f/;§ 29 ods. 2 písm. c/, dosavadní písm. c/ až        
h/ se označují jako písm. d/ až i/ a mění se text písm. g/;§ 44a;        

Doplňuje
Zákon 44/1988 Sb.: § 33 ods. 8 - s působností pro ČR;              

Mění část
Zákon 44/1988 Sb.: § 15 ods. 2;§ 18 ods. 1;§ 19 vč. nadpisu; § 29        
ods. 5;§ 35 ods. 3 - s působností pro ČR;                    

Mění část
Zákon 61/1988 Sb.: § 10 ods. 10;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DE MO                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DE M O DEMODEMODE MOD EMO                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O D EMODEMODEM ODE MOD         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M        
DEMOD EMO                                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMO DEMODEMOD EMO DEMO DE M        
až 11;§ 55 ods. 3;§ 63 ods. 1;§ 65;§ 70 ods. 3; § 79 ods. 3 písm.        
u/;§ 90 ods. 1;                                 

Mění část
Zákon 265/1992 Sb.: § 9 ods. 1 vč. písm. a/;§ 10 - s působností         
pro ČR;                                     

Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 4;§ 5 ods. 1 až 3;§ 9 ods. 2 písm. a/, ods.        
5;§ 11 ods. 6;§ 15 písm. d/;§ 17 písm. a/;§ 17a písm. a/; § 18         
DEMO DE                                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DE                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMOD EM       
DEMO D EMODE MO D EMO                              

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
označuje jako písm. f/;§ 19a;§ 27 písm. m/;                   

Ruší část
Zákon 344/1992 Sb.: § 15 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1;          

Mění část
Zákon 344/1992 Sb.: § 5 ods. 6;§ 27 písm. l/;                  

Doplňuje
Zákon 357/1992 Sb.: § 9 ods. 4, dosavadní ods. 4 se označuje jako        
ods. 5;§ 10 ods. 2, dosavadní text se označuje jako ods. 1 a          
doplňuje se písm. j/;                              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE              

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMOD EMOD                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MO                       

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

Mění část
Zákon 289/1995 Sb.: § 14 ods. 1 a 2;§ 58 ods. 2;                

Doplňuje
Zákon 289/1995 Sb.: § 48 ods. 2 písm. b/ a c/, dosavadní písm. b/        
až g/ se označují jako písm. d/ až i/;§ 48a ods. 2 písm. a/ až c/,       
dosavadní písm. a/ až f/ se označují jako písm. d/ až i/;§ 49 ods.       
3 písm. c/, dosavadní písm. c/ až m/ se označují jako písm. d/ až        
n/;                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMO DEMODEMOD EMODE MO        
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM ODE MODE M ODEMO DE MO DEM       
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM OD EMOD       
D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE MO        
DEM                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO                    

Mění část
Zákon 13/1997 Sb.: § 16 ods. 2;§ 17;§ 25 ods. 1;§ 30 ods. 3; § 40        
ods. 4 písm. a/ a c/;§ 44 ods. 1;                        

Doplňuje
Zákon 13/1997 Sb.: § 40 ods. 2 písm. f/ a g/, ods. 3 písm. f/;         

Doplňuje
Zákon 18/1997 Sb.: § 3 ods. 2 písm. y/;                     

Ruší část
Zákon 19/1997 Sb.: část šestá vč. nadpisu;                   

Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 5 ods. 8;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MOD                      

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEM ODEMO DEM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO D EMOD E MODEM ODE MO D        
DEM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE                  

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
se označují jako písm. k/ až v/;                        

Mění část
Zákon 166/1999 Sb.: § 49 ods. 1 písm. i/;§ 56 ods. 1;§ 76 ods. 1;§       
77a;                                      

Doplňuje
Zákon 222/1999 Sb.: § 6 ods. 1 písm. h/;                    

Mění část
Zákon 121/2000 Sb.: § 3 písm. a/;                        

Ruší část
Zákon 128/2000 Sb.: § 84 ods. 2 písm. b/, dosavadní písm. c/ až y/       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODEMODE MO DEMOD EMO             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMO DEMO
Zákon 131/2000 Sb.: § 18 ods. 1 písm. a/, dosavadní písm. b/ až i/       
se označují jako písm. a/ až h/;§ 59 ods. 2 písm. e/, dosavadní         
písm. f/ až v/ se označují jako písm. e/ až u/; § 89 ods. 1 písm.        
g/, dosavadní písm. h/ až o/ se označují jako písm. g/ až n/;          

Ruší část
Zákon 132/2000 Sb.: část třicátá šestá vč. nadpisu;               

Doplňuje
Zákon 239/2000 Sb.: § 7 ods. 2 písm. h/, dosavadní písm. h/ až j/        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODE M OD EMOD E        
DEMOD EMO                                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE         
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODEMOD EMODE MODEM OD EMO DEMODEMO         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

Mění část
Zákon 248/2000 Sb.: § 5 ods. 2;                         

Doplňuje
Zákon 258/2000 Sb.: § 80 ods. 1 písm. r/;§ 82 ods. 2 písm. j/,         
dosavadní písm. j/ až u/ se označují jako písm. k/ až v/;            

Mění část
Zákon 258/2000 Sb.: § 41 ods. 3;§ 94 ods. 1;                  

Mění část
Zákon 406/2000 Sb.: § 4 ods. 2;§ 6 ods. 4;                   

Doplňuje
Zákon 458/2000 Sb.: § 16 písm. h/;§ 46 ods. 12, dosavadní ods. 12        
DE MODEMODE MODE MODE MODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE       
DEMO DEMO DE                                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD E MO         
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DE M OD EMOD        
DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM OD                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMOD EM ODEMO DEM                

Ruší část
Zákon 100/2001 Sb.: § 10a ods. 2 písm. d/;                   

Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 7 ods. 5;§ 10i vč. nadpisu;§ 21 písm. d/; §        
22 písm. b/;§ 23 ods. 5;                            

Mění část
Zákon 115/2001 Sb.: § 7;                            

Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 33 ods. 3;§ 37 vč. nadpisu;§ 38;§ 43 ods. 2;       

Mění část
Zákon 185/2001 Sb.: § 14 ods. 4;                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD E        
DE MODE M ODEMO DEM                               

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO DE MODEMODE MODE        
DEMO DEM ODE MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO        
DEMOD EM OD EMO DEMODEMO DE MODEM ODEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD        
D EM O DE MODEMODE MODE MODE 3 až 6;                      

Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 5 ods. 3;§ 23 ods. 2;§ 50 písm. g/; § 51         
ods. 1 písm. c/;§ 66 ods. 2 a 5;                        

Ruší část
Zákon 254/2001 Sb.: § 126 ods. 6;část osmá vč. nadpisu;             

Mění část
Zákon 274/2001 Sb.: § 14 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 86/2002 Sb.: § 17 ods. 1 písm. a/ a b/, ods. 3, 4, 7, 9 a         
10;§ 43 písm. l/;§ 46 ods. 1 písm. l/;§ 48 ods. 1 písm. u/; § 50        
DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE                          

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MOD E MODE MO D EMOD EM ODEM O         
DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEMO DEM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM ODE MODEMODE                

DEMO DEMO
Zákon 362/2003 Sb.: část dvacátá sedmá vč. nadpisu;               

Ruší část
Zákon 218/2004 Sb.: část druhá vč. nadpisu;                   

Ruší část
Zákon 437/2004 Sb.: část první;                         

Doplňuje
Zákon 634/2004 Sb.: příloha sazebník část I položka 17 bod 5;          

Mění část
Zákon 634/2004 Sb.: příloha sazebník část I položka 18 písm. a/;        

Ruší
Úplné znění 91/2005 Sb.                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMOD EMO DEMODEMO                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM OD                 

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD                            

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD