Mění část
Zákon 282/1991 Sb.: § 4;§ 5 ods. 3;                       

Ruší část
Zákon 114/1992 Sb.: § 90 ods. 5, dosavadní ods. 6 až 14 se           
označují jako ods. 5 až 13;                           

Mění část
Zákon 114/1992 Sb.: § 87 ods. 1 až 3;§ 88 ods. 1 a 2;              

Ruší část
Zákon 334/1992 Sb.: § 23 ods. 5;                        

Ruší část
Zákon 289/1995 Sb.: § 58 ods. 4;                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO DE MODEM OD EM ODE MODEMODEM         
DEMO DE MODEMODE MODE MODE M O DEMODEMO DE MODE MOD EM ODEM O          
DEMOD EM OD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD EMODEMOD EMOD         
DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM ODE MOD EM ODE MOD EMODEMOD           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EMO DEMO       
DEM OD EMO DEMODEMOD EM ODEM ODE MO DEM ODEMODEMO DEM ODEM OD E         
108 ods. 1;                                   

Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 37 ods. 5;                        

Mění část
Zákon 185/2001 Sb.: § 82 ods. 2;                        

Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 126 ods. 5;                        

Doplňuje
Zákon 274/2001 Sb.: § 39 ods. 8;                        

Ruší část
Zákon 76/2002 Sb.: § 8 ods. 1 písm. c/, dosavadní písm. d/ se          
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD E MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO         
DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO DE MODE MO DEMO DE MODEMODEM        
DEMO D E M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M O D EMOD EM ODEM ODEM OD          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD E MODEM ODE MO DE MOD EM OD EMO         
DEMOD EM ODEMODEM O DEM ODEMODEMO D EMOD E MODEM OD E MOD E MOD E        
DEMO DE MO DEMO D EMO DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD E M ODEM O DEMOD        
d/;§ 8 nadpis, ods. 1 a 3;§ 9 ods. 2; § 10;§ 11 vč. nadpisu;§ 12        
vč. nadpisu;§ 13 ods. 1, 2, ods. 4 písm. f/, ods. 7 až 9;§ 14 ods.       
2;§ 16 ods. 1 písm. b/;§ 17 nadpis;§ 18 vč. nadpisu;§ 19;§ 22 ods.       
1 a 2;§ 24 ods. 2; § 27 ods. 2;§ 28 písm. e/ a g/;§ 29 písm. c/,        
e/ a j/;§ 30 písm. a/;§ 31 písm. a/;§ 33 až 35 vč. nadpisů;§ 36;§        
37 a 38 vč. nadpisů;hlava VII nadpis;§ 45 nadpis;§ 47 ods. 1;          
DEMODEM OD E MOD EMODEMODEMODEMO DE MO                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODEM O DEMO D EMODE MODE M ODEM O DE        
DEM ODE MOD EMODEMODE MO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM         
DEMO DEMO DE                                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DE M ODEM       
35 ods. 1 písm. b/;§ 38a ods. 1 písm. c/, ods. 2 písm. e/, ods. 5        
písm. d/ a f/;                                 

Ruší
Úplné znění 434/2005 Sb.