Doplňuje
Zákon 15/1998 Sb.: § 13 ods. 1 písm. u/;                    

Ruší část
Zákon 189/2004 Sb.: § 4 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 8 se označují        
jako ods. 2 až 7§ 24 ods. 2 písm. c/, ods. 3; § 26 ods. 2,           
dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 2;§ 30 ods. 3;§ 41 ods. 1        
písm. b/, dosavadní písm. c/ a d/ se označují jako písm. b/ a c/ a       
mění se text písm. b/, ods. 2, dosavadní ods. 3 až 5 se označují        
jako ods. 2 až 4 a mění se text ods. 2 a 3;§ 54 vč. nadpisu;§ 122        
DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE         
DEMO DEMO D EM OD                                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEMO DEMO DE MODE M O         
DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO        
DEMO DEM ODE M ODE MOD EMODEMODE MOD EM ODE MOD EMODEMODE MO DEMO        
D EM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD EMOD EMOD EM ODEM OD E        
60 ods. 4, dosavadní ods. 4 a 5 se označují jako ods. 5 a 6; §         
81a;§ 83 písm. c/, dosavadní písm. c/ a d/ se označují jako písm.        
d/ a e/;§ 84a;§ 88 ods. 5;§ 92 ods. 3, dosavadní ods. 3 až 9 se         
označují jako ods. 4 až 10, mění se text ods. 4 písm. b/ a           
doplňuje se ods. 11;§ 100 ods. 4 písm. e/;§ 101 ods. 4 písm.          
e/;část desátá hlava III;§ 113 ods. 3;§ 114 ods. 2 písm. i/, ods.        
DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE       
DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM O DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM         
DEMO D EMODE MOD E MOD EMODE MODE MOD EMOD E MODEM OD E MODE MOD        
DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD EMOD EMO DEM ODEM OD          
DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMODE MOD             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODE MODEMODEM O DEMO D EMODE MOD E M ODEM        
1;§ 5 ods. 1 a 4;§ 11 ods. 1 až 3;§ 12 ods. 1, 2, 4 až 8, 10 až         
12;§ 13 ods. 1, 3, 4 a 6;§ 15 ods. 2;§ 20 ods. 2, 9 a 10;§ 21 ods.       
1 písm. a/, d/ a h/;§ 22 ods. 1 a 2;§ 23 ods. 7 písm. a/, ods.         
12;§ 24 ods. 1;§ 25 písm. a/ a b/;§ 26 ods. 1 písm. d/, e/, g/ a        
h/;§ 27 ods. 3, 5 a 7;§ 28 ods. 2 písm. c/, ods. 4, ods. 5 písm.        
a/ a b/, ods. 6, 8 a 10;§ 41 ods. 1 písm. a/;§ 43 ods. 1 písm. f/,       
ods. 2 vč. písm. b/;§ 44;§ 45 ods. 1 písm. c/;§ 47 ods. 2, 4 a 5;§       
DEMO DEMO DEMO DEMO DE MOD EMODEMOD E MO DEMO DEM OD E MO DEM          
DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD EMO DE MODE         
DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMO DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM       
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D E MOD        
DE MODEMOD EMOD E MODEM ODEM OD EMODEMO DEMOD EM O DEMO DE MODE M        
DEMOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD        
ods. 1, 2 a 4;§ 83;§ 84 vč. nadpisu;§ 85 ods. 1, 2 a 4;§ 86;§ 87;        
§ 88 ods. 1 písm. a/ a c/, ods. 4;§ 89;§ 91 nadpis, ods. 1 písm.        
a/;§ 94 ods. 3;§ 96 ods. 3 písm. b/;§ 98 ods. 1 písm. c/; § 100         
ods. 1, 3 a 6;§ 101 ods. 1, 3 a 6;§ 102 ods. 1;§ 103 ods. 1;§ 114        
ods. 2 písm. g/ a h/;§ 115 ods. 2 písm. b/;§ 119 ods. 1 písm. a/,        
h/, k/, l/, m/, q/, s/, u/, v/, w/, ods. 2 písm. a/ a b/;§ 120         
DEMO D EMODE MOD EMO DE M ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEMODE MODE        
DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EM OD EMOD EMO DEM ODEMODEMO       
DEM ODE MODEM ODE MO D EMOD EMO DEMO DE M ODE MODE M ODEMO DEM OD        
D EMOD EMO DEMO D EMODE MOD E MOD EMODE MOD EMO DEM ODE MOD EM O        
DEM