Mění část
Vyhláška 197/2004 Sb.: § 3 ods. 1;§ 4 ods. 2 písm. a/;§ 7 ods. 3;§       
10 ods. 4;§ 11 ods. 2 písm. m/, ods. 3 písm. j/; § 12 vč.            
nadpisu;§ 13 ods. 2 písm. a/, ods. 3;§ 14 ods. 3 a 4; § 16 ods.         
1;§ 17 ods. 1 vč. písm. c/;příloha č. 7;příloha č. 12;             

Ruší část
Vyhláška 197/2004 Sb.: § 10 ods. 5, ods. 8 a 9, dosavadní ods. 6 a       
7 se označují jako ods. 5 a 6 a mění se jejich text; § 16 ods. 2        
až 4, dosavadní ods. 5 až 7 se označují jako ods. 2 až 4 a mění se       
DEMO DEMO D E MOD EM ODEM OD EM O DE MO DEMODEMOD EMOD E MO           
DEMODEMO DEMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE MODEMODE MODE MODE       
D EM O D EMOD EM ODEM ODEM OD E M OD                      

DEMODEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE           
DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MOD E MODE MO           
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEMODEMOD EM ODE