246/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 245/2006 Sb.:                               

483/2006 Sb.: Mění část
Zákon 245/2006 Sb.: § 34 ods. 2;                        

483/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 245/2006 Sb.: § 34 ods. 3 písm. a/, ods. 6;§ 40;             
příloha;                                    

296/2007 Sb.: Ruší část
Zákon 245/2006 Sb.: § 21 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 6 se označují       
jako ods. 2 až 5;část sedmá vč. nadpisu;                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEM                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 245/2006 Sb.: § 3 ods. 4 písm. b/;§ 28 ods. 1 písm. a/;          

281/2009 Sb.: Mění část
Zákon 245/2006 Sb.: § 36 ods. 4;§ 39 ods. 5;                  

466/2011 Sb.: Ruší
Zákon 245/2006 Sb.