108/2007 Sb.: Mění část
Zákon 312/2006 Sb.: § 46;                            

296/2007 Sb.: Mění část
Zákon 312/2006 Sb.: § 3 ods. 2;§ 17 ods. 3;§ 28 ods. 1; § 31 písm.       
c/;§ 34;§ 39;                                  

124/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 312/2006 Sb.: § 6 ods. 5;                         

124/2008 Sb.: Mění část
Zákon 312/2006 Sb.: § 4 ods. 2 písm. c/;                    

41/2009 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEM                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO DEMO         
DEMO DEM O DEMO D EMODE MOD EMOD EM                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 312/2006 Sb.: § 3 ods. 2;§ 17 ods. 3;§ 28 ods. 1;§ 31 písm.        
c/;§ 37 ods. 2;                                 

185/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 312/2006 Sb.: § 1 písm. d/;§ 2a vč. nadpisu;§ 3 ods. 3;§ 5        
ods. 1 písm. e/;§ 6 ods. 2 písm. c/, ods. 5 a 6, dosavadní ods. 5        
se označuje jako ods. 7;§ 6a;§ 8b vč. nadpisu;§ 9 ods. 1 písm. e/,       
dosavadní písm. e/ až g/ se označují jako písm. f/ až h/ a písm.        
DE MO DEMODEMOD EM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO DE MODEMODE MODE         
DEMO DEM OD EMOD E M OD                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMOD E M ODE M ODE            
DEMODEMOD E MODE M ODE MODEM ODE MODE M O DEM O DEMO D EMODE MO D        
DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO D E MOD E MOD EMODEMODE M ODE MODEMODEM        
D EMOD E MODEM ODEM OD EMOD EMO DEMO DE MOD EMODEMODE MO DEM          
nadpisu;§ 17 vč. nadpisu;§ 19 ods. 1;§ 24 ods. 1 písm. a/, ods.         
2;§ 26 ods. 1 vč. písm. a/, ods. 2;hlava pátá vč. nadpisu;hlava         
šestá vč. nadpisu;                               

185/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 312/2006 Sb.: § 9 ods. 3;§ 12 písm. g/;§ 25 vč. nadpisu;         

294/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 312/2006 Sb.: § 19 ods. 3 až 7;                      

294/2013 Sb.: Mění část
Zákon 312/2006 Sb.: § 3 ods. 2;§ 4 ods. 2 písm. d/;§ 5 ods. 2          
DEMOD EMOD EM ODE MODEMODEM OD EMOD EMO DEMO DEMO DE MODE MOD EM        
DEMO D EMODE MODE MOD EMODEMO DEMO D EMODE MOD                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEMO DE        
DEM ODEMODEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM             

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEMO D         
DEMO D EMODE MODE M ODEM O DEMOD EMOD EMO DEM ODEMODEMO DE MODE M        
písm. c/, dosavadní písm. c/ se označuje jako písm. d/;§ 34a vč.        
nadpisu;§ 36 ods. 3 až 5;§ 39a vč. nadpisu;                   

64/2017 Sb.: Mění část
Zákon 312/2006 Sb.: § 4 ods. 2 písm. e/;§ 5 ods. 2 písm. c/;§ 5a        
ods. 1, 4, 5, 7 a 8;§ 6 ods. 1 písm. e/, ods. 2 písm. a/;§ 8 ods.        
2 písm. a/;§ 9 ods. 1 písm. e/;§ 13 ods. 2;§ 14 ods. 3;§ 17 ods.        
3;§ 34;§ 35 ods. 3;§ 36 ods. 2 písm. b/ a c/;§ 36b vč. nadpisu;         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMODEMO DEMO D EM OD EMOD E MOD EMODE MO       
DE MODE MODE                                  

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MODE M ODEM        
D EMODE MODE MO DEMO DE MO D E MOD E MODE M ODEMO DEMO DE MODE M        
písm. a/;§ 13a ods. 3;§ 20 ods. 2;§ 36b ods. 2, ods. 4 písm. a/ až       
f/;                                       

31/2019 Sb.: Ruší část
Zákon 312/2006 Sb.: § 34a vč. nadpisu;§ 36b ods. 1 písm. f/ a g/,        
dosavadní písm. h/ až l/ se označují jako písm. f/ až j/ a mění se       
text písm. f/, g/, i/;§ 36b ods. 3 písm. a/, dosavadní písm. b/ až       
h/ se označují jako písm. a/ až g/ a mění se text písm. d/ a f/;        

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D E M        
DE MODEMODE MODE MODE M O D E MODE MO DEMO DEMO DEM ODE MOD           
DEMODEMO