Mění část
Zákon 582/1991 Sb.: § 11a ods. 3 písm. c/;                   

Mění část
Zákon 589/1992 Sb.: § 7 ods. 1 písm. a/, ods. 2;§ 9 ods. 2 a 3;§        
11;§ 20 ods. 4;§ 22 ods. 1;§ 22b ods. 1, 3 a 4;                 

Doplňuje
Zákon 589/1992 Sb.: § 9 ods. 4, dosavadní ods. 4 až 7 se označují        
jako ods. 5 až 8 a mění se text ods. 5 a 7;§ 20 ods. 7, dosavadní        
ods. 7 až 9 se označují jako ods. 8 až 10;                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E        
DEMOD EMO D EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD EM O DE MODE MOD        
DE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO DE                                     

Mění část
Zákon 111/2006 Sb.: § 9 ods. 1 písm. b/;                    

Mění část
Zákon 187/2006 Sb.: § 168 vč. ods. 2;§ 169;§ 170 vč. ods. 1; § 171       
vč. ods. 1;§ 172;§ 173 vč. ods. 2;§ 174 vč. ods. 2 až 4; § 175;§        
176 vč. ods. 2;§ 177;§ 178 vč. ods. 1 a 2;§ 179 až 181; § 183 a         
184;§ 185 vč. ods. 2;§ 186 až 188;§ 189 vč. ods. 2; § 190 vč. ods.       
1;§ 191 až 195;§ 197;§ 201;                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DE M ODEMODE MODE MODE MO DE MOD EMO DEMO        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DEM ODEM O DE MODEM ODE MOD EMO DEM ODEM        
DEMO D EM ODEMO DEMOD EMO DEMO DEMOD EMODEMO DEM ODEMODE MODEMODE        
DEMODEMODE MODEM ODEMODE                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEM ODE MODE MO                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMOD EMODE M ODE M ODE MODEMODE          

Mění část
Zákon 264/2006 Sb.: Čl. LI bod 7;