261/2007 Sb.: Ruší část
Zákon 585/2006 Sb.: část šestá Čl. VI body 1, 5, 7 a 10;