Mění část
Zákon 143/2001 Sb.: § 15 ods. 3 písm. b/;§ 21a ods. 2;             

Doplňuje
Zákon 143/2001 Sb.: § 21 ods. 10 a 11;§ 26 ods. 2, dosavadní text        
se označuje jako ods. 1;                            

Ruší část
Zákon 143/2001 Sb.: § 1 ods. 9;§ 11 první z odstavců označených         
jako ods. 2;                                  

Ruší
Úplné znění 436/2005 Sb.