Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 4 ods. 1 písm. b/ a c/;§ 6 ods. 2 až 4; § 7        
ods. 1;§ 8 ods. 1, 2, 4 a 5;§ 9 ods. 5 a 9;§ 11 ods. 1 písm. a/ a        
b/;§ 22 písm. a/;příloha č. 1;                         

Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 4 ods. 1 písm. d/ a e/, dosavadní písm. d/        
se označuje jako písm. f/;§ 6 ods. 5 a 6, dosavadní ods. 5 se          
označuje jako ods. 7;§ 8 ods. 6;příloha č. 3a;