Mění část
Zákon 155/1995 Sb.: § 16 ods. 3;                        

Doplňuje
Zákon 218/2000 Sb.: § 80a;                           

Mění část
Zákon 110/2006 Sb.: § 7 ods. 2 písm. a/;                    

Mění část
Zákon 264/2006 Sb.: část šedesátá první Čl. LXX;                

Mění část
Zákon 266/2006 Sb.: § 91;§ 92 ods. 1 až 3, ods. 5 písm. b/; § 94        
ods. 1 a 2;§ 95;§ 99;                              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM ODEMO DEM OD EMO DE MODE          
DEMODE MOD EM ODE MODEMO DEMODEM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODEMO DEMOD       
DEM ODEMODE