Mění část
Vyhláška 322/2005 Sb.: přílohy č. 1, 2 a 3;                   

Ruší část
Vyhláška 322/2005 Sb.: § 1 písm. e/;