278/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 124/2008 Sb.: část pátá vč. nadpisu;                   

375/2011 Sb.: Ruší část
Zákon 124/2008 Sb.: části padesátá třetí, padesátá pátá a padesátá       
šestá;                                     

201/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 124/2008 Sb.: část třicátá sedmá;                     

186/2013 Sb.: Ruší
Zákon 124/2008 Sb.                               

186/2013 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODE MODEMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM