215/2009 Sb.: Mění část
Zákon 125/2008 Sb.: § 92 ods. 1;§ 117;§ 284 ods. 1;               

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 125/2008 Sb.: § 70 písm. a/;                       

355/2011 Sb.: Ruší část
Zákon 125/2008 Sb.: § 25;§ 60 ods. 1, zrušuje se označení ods. 2;§       
67 až 69;§ 83;§ 93 ods. 3, dosavadní ods. 4 se označuje jako ods.        
3;§ 98 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1;část druhá hlava VI díl        
2 označení oddílů 1 až 3 vč. nadpisů;§ 133;§ 135 ods. 2, zrušuje        
DE MODEMODE MODE M O DEMO DE MODE MODEMO DEM ODEM OD EMODEMO DE         
DEMODEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODEMO DEMOD       
DEMOD EMODE MODEM ODEMO DEM ODEMO DEMO DEMOD EMODE MODEM ODEMO         
DEMOD EMODEMOD EMODE MODEM OD EMO D EMODEM O D E MOD EMODEMODE         
DEMODEMO DEMOD EMODE MO DEM O DEMOD E MOD EMODEMODE MODEMODE MODEM       
DEMOD EM ODE M ODEMOD E M O DEM ODEMODEMO DEMOD EMODE MODEM ODE         
ods. 3, dosavadní ods. 4 se označuje jako ods. 3;§ 294;§ 311;§         
328;§ 329;§ 331;§ 348;§ 350;§ 351;§ 352;§ 356;§ 370;část pátá          
hlava II vč. nadpisu, dosavadní hlavy III až V se označují jako         
hlavy II až IV;§ 381 ods. 4;§ 383;                       

355/2011 Sb.: Doplňuje
Zákon 125/2008 Sb.: § 3 ods. 3;§ 4a;§ 5a;§ 6 ods. 2, dosavadní         
text se mění a označuje se jako ods. 1;§ 7a vč. nadpisu;§ 11 ods.        
DEM ODE M ODEMO DEM O DEMOD EMO DE MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM O D        
DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO D E MODEMO DEMOD        
DEMOD EMO DEM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO        
DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODEMO DEM OD EMODE MO DEMO D E MO DEMODEMOD       
DEMO DE MODE M ODEMODEM OD EMOD EMOD EMO DE MODE M O DE MODEMODEM        
DEMO DE MODE M ODEMODEM OD EMOD EMOD EMODEM ODEMO DEMOD E MOD          
DEMODEMO DEMODEMOD EMODE M OD EMO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM         
XIII;§ 50 ods. 5 až 7;část první hlava XIV vč. nadpisu;§ 65 ods.        
2, dosavadní text se mění a označuje se jako ods. 1;§ 77a;§ 80a;§        
87a;§ 88a;§ 91a vč. nadpisu;§ 93a;§ 95a;95b;§ 96a;§ 99a;§ 99b;§         
101a;§ 102 ods. 2, dosavadní text se mění a označuje se jako ods.        
1;§ 109a vč. nadpisu;§ 119a;§ 122 ods. 4 a 5;§ 125a;§ 151a;§          
165a;§ 166a;§ 169a;§ 171 ods. 4 a 5;§ 223a;§ 256a;§ 266a;§ 271a;§        
DEMODE MODEMO DEMO DEM ODEMODEMO DEMODE MODEMO DEMODE MODEMO          
DEMODE MODEMO DEM ODEM ODE MODEMO DEM ODEM O D EMO DEMODE MODEMO        
DEM ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMO D EMODEMOD EM ODEM ODEM ODE MOD       
DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODEMOD          
DEMODE MODEMO DEM ODEM ODE MODEMO DEM ODEM O D EMODEM ODEMO DEMOD        
DE MOD EMODEMODE MODEMO DEM ODEM O D EMO DEMODE MODEMODEM ODEMOD        
hlava VI vč. nadpisu;§ 363a;§ 363b;§ 364a;§ 369a;část pátá hlavy V       
a VI vč. nadpisů;                                

355/2011 Sb.: Mění část
Zákon 125/2008 Sb.: § 1;§ 2;§ 3 ods. 2;§ 4;§ 5;§ 7;§ 8;§ 9 ods. 1        
a 2;§ 10;§ 11 ods. 2;§ 12;§ 13;§ 14;§ 15;§ 16;§ 17 ods. 1 a 2;§ 18       
ods. 1 a 2;§ 19 ods. 1 a 2;§ 20 ods. 1;§ 21 ods. 2;§ 22;§ 23 ods.        
2;§ 24;§ 26 ods. 1 a 2;§ 27 vč. písm. d/;§ 28;§ 29;§ 33;§ 34 ods.        
D E MOD EMOD EM ODEM O D EMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO         
DEMO DE MODE M O DEM ODEM ODEM ODEM ODEM OD EMOD E M ODE MODE MODE       
DE MODE MOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD EMOD EMOD EM ODEM ODE MO        
DEMO DEM ODEM ODEM ODEM ODEM OD EMOD E M ODE MODEMOD EMODE MODEM        
DE MODEMODE MODE MODE MODE MODE MODEMOD EMODE MODEM ODE MODEMODE        
DEMO DE MOD EMODE MODE MODE MODEMOD EMODE MODEM OD EMODEMOD EMOD        
DEMODEM ODEMO DEMOD E MODEMOD EMO D EMODEMOD EMODEMO DEMOD EMODE M       
díl 2 nadpis;§ 89 vč. nadpisu;§ 90 vč. nadpisu;§ 91 vč.             
nadpisu;část druhá hlava V díl 3 nadpis;§ 92;část druhá hlava V         
díl 4 nadpis;§ 93 ods. 1 vč. písm. c/ a d/, ods. 2 a 4;část druhá        
hlava V díl 5 nadpis;§ 94;§ 95;§ 96;§ 97;§ 98 ods. 1;§ 99;část         
druhá hlava VI nadpis, díl 1 nadpis;§ 100;§ 101;část druhá hlava        
VI díl 2 nadpis;§ 103 vč. nadpisu;§ 104;§ 105;§ 106;§ 107;část         
DEMOD EMODE MO DEM O DEMODEMO DEM ODE MODEMODEM ODE MOD EMODEMODE        
DEM ODE MODEMODEMODE MODEM ODEMO DE MOD E MODEMODE MODEM ODEMO         
DEMOD EMODE MODEM ODEMODEM ODEMO DEMOD EM ODE M ODEMODEM ODEMO         
DEMOD EMO DEMO D E MODEMO DEMOD EMODE MO DEM O DEMODEMO DEMOD EMO        
DEMO D E MOD EMODE MODEM ODEMO DEMOD EMODE MODEM ODEMO DEMOD EMO        
DEMO DEM ODEMO DEMOD EMODE MOD EMOD EMO DEMOD EMODE MODEM ODEMO         
143;§ 144;§ 145;§ 146 ods. 1;§ 148;§ 149 ods. 1 až 3;§ 150 ods. 1        
až 4;§ 151 ods. 1;část druhá hlava VI díl 9 nadpis;§ 152;část          
druhá hlava VII nadpis;§ 154;§ 155;§ 156;§ 157;§ 158;§ 159 ods. 1        
a 2;§ 160;§ 161 ods. 1 a 2;§ 162;§ 163 ods. 1 a 2;§ 164;§ 165;část       
druhá hlava VIII nadpis;§ 166;§ 167 ods. 1 a 2;§ 168;§ 169;§ 170;§       
171 ods. 2 a 3;§ 172;§ 174;část druhá hlava VIII díl 2 nadpis;§         
DEMOD EMODE MOD EMODE MO D EMOD EMODE MODEM ODE MODE M O DEM ODEMO       
DEM ODEM ODE MODEM ODEMO DEMOD EMODE MODEM ODEMO DEM ODEM O D EMO        
DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE        
DEM ODEM ODE MOD EMO DEMODEMOD EMO DEM ODEMODEMO DEM ODE MODEMODEM       
DEMOD EMODE MODEM ODEMO DEMOD EMODE MODEM ODEMO DEMOD EMODE MODEM        
DEMOD EMODE MODEM ODE MODE M OD EMO DEM ODEM ODE MODEM ODEMO DEMOD       
DEMOD EMODE MODEM ODEMO DEMOD EMODE MOD EMO DEMOD EM O DEMO DEMOD        
275;§ 278;§ 279;§ 280;§ 281 vč. nadpisu;§ 282 vč. nadpisu;§ 283         
vč. nadpisu;§ 284;§ 285 ods. 1 písm. b/ až d/, ods. 2;§ 286;§          
287;§ 288;§ 289;§ 290;§ 291;§ 292;§ 295;část třetí hlava VI díl         
3;§ 296;§ 297;§ 298;§ 299 ods. 1 písm. b/ až d/;§ 300;§ 301 ods.        
3;§ 302;§ 303;§ 304;§ 305;§ 306;§ 308 ods. 1 písm. a/, ods. 2          
písm. b/, ods. 3;§ 309;část třetí hlava VI díl 9 název;§ 314 ods.        
DEM ODEMO DEMOD EMODEMOD EMODE MODEM ODE MOD E MODEMODE MODEM          
DEMOD EMO DEMO DEM ODEMO DEM ODEM O DEMOD EM OD EMOD EMODE MOD         
DEMO DEM ODEMO DEMOD EMO DEMO D E MOD EMODE MODEM ODEMO DEMOD EMO        
DEMO D EM ODE MODEM ODEMO DEM ODEM O DE MODEMO DEMODE MODEM ODE         
DEMODEMO DEMOD EMO DEMO DEM ODEMO DEMOD EMODE MODEM ODEMO DEMOD         
DEM ODEM O D EMO DEM ODE MODEM OD EM ODE MO D EMOD EMODE MODEM ODE       
ods. 1 a 2;§ 365;§ 366 ods. 1 a 2;§ 367;§ 368 ods. 2;§ 371 ods.         
1;§ 372;§ 373 ods. 1 a 2;§ 376 ods. 1;§ 377;§ 378 ods. 1;§ 379         
ods. 1;§ 381 ods. 1 až 3;§ 388;                         

66/2012 Sb.: Úplné znění
Zákon 125/2008 Sb.                               

167/2012 Sb.: Mění část
Zákon 125/2008 Sb.: § 33b;                           

303/2013 Sb.: Mění část
Zákon 125/2008 Sb.: § 1 ods. 3;§ 2;§ 4 ods. 2 a 3;§ 4a ods. 2;§ 7a       
DEMO DEM ODEM OD EMOD E M ODE MODE MO DEMO D E MOD EM ODEM O D EM        
DEMO D EMO DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DEM OD EMOD        
DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM OD E M ODE MO DEMO DEM       
DEM ODEM O D EMO DEMO DE MODE MOD EMODE MO DEMO DEM OD EMOD           
DEMODEM ODEM ODEMODEM OD EMOD E MO DEM OD EMOD EMO DE MODE M OD         
DEM ODEM ODEM OD EMOD EMO DEMO DEMO DEMODEMO D EMOD EMODE MODEMODE       
49a až 49c;§ 49d ods. 2;§ 50 ods. 1;§ 50 ods. 6;§ 52 ods. 1;§ 54        
ods. 1 písm. b/ a c/, ods. 2, ods. 3 písm. d/;§ 57 ods. 1 a 4;§ 58       
ods. 1;§ 59b ods. 3 písm. a/ a b/, ods. 4;§ 59f ods. 1 až 3;§ 59t        
ods. 2;§ 59v;§ 59x ods. 2, ods. 3 písm. f/;§ 59y;§ 59za;§ 70;§         
71;§ 72 ods. 2;§ 75 ods. 1 písm. d/;§ 79 ods. 1;§ 80 ods. 1, 2 a        
4;§ 80a vč. ods. 1;§ 84 vč. ods. 1;§ 85;§ 88 ods. 1 písm. a/ až         
DEM ODEM ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD        
DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M O DEM ODEM ODE MODE MODEM O         
DEMOD E MODE MODEM ODEMODEM ODEM ODEM ODEM ODEMO DEM ODEM ODE MODE       
DEMO D E MOD EMO DEM ODEMODEMO DEMOD EMODE MOD EMOD EMO DEMOD EMO        
DEMO DEM ODEM ODEM O D EMO DEM ODE MODEMOD E MODE MOD EMO DEMOD         
DEMO DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODEM ODEM ODEMO DEMODE MODEM ODE MOD        
DEMODEMOD EMODE MODEMODEM O DEM O DEMOD EM ODEM ODEMO DEMODEMO         
138;§ 139 ods. 1 a 2;§ 140;§ 141 ods. 1 až 4;§ 142;oddíl 3 díl 7        
hlava VI část druhá nadpis;§ 143;§ 144;§ 145 ods. 1;§ 146 ods. 1;§       
147 písm. b/;§ 150 ods. 1;§ 151 ods. 2;§ 155;§ 158;§ 159 ods. 1;§        
160 ods. 1;§ 161 vč. ods. 1;§ 163 vč. ods. 2;§ 164 ods. 1;§ 165         
ods. 2;§ 166a ods. 1, 2 a 4;§ 172 písm. b/;§ 173;část druhá hlava        
VIII díl 2 nadpis;§ 178;§ 182;§ 191 ods. 1;§ 197 ods. 2 a 3;§ 214        
DEMO D E MOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO         
DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M O DE MODE M ODEMO DE M         
DEM ODEM ODE MODEM ODE MODE MOD EMODE MODEMO DEMOD EMO DEMO D          
DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM ODE MOD         
DEMO DEM ODE MODE M O DEM ODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E       
DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM O DEM ODEMO DEMO       
239 ods. 1 písm. a/ a b/, ods. 3;§ 240 ods. 1 a 2;§ 241;§ 242 ods.       
1 a 2;§ 243 ods. 2;§ 250 ods. 1 písm. b/, c/, g/, i/, j/, k/ a m/,       
ods. 3;§ 252 ods. 2;§ 255;§ 256 ods. 1 písm. d/;§ 257;§ 258;§ 261        
ods. 1, ods. 2 písm. a/, ods. 3;§ 262 ods. 1;§ 264;§ 265 ods. 1;§        
269 ods. 1 písm. c/;§ 271 ods. 1, 3 a 5;§ 271a ods. 1 a 2;§ 274         
ods. 1 a 2;§ 275;§ 278 a 279;§ 280 ods. 1 písm. a/ až d/, ods. 2;§       
281 ods. 1 ods. a/ až c/;§ 282 ods. 2, ods. 3 písm. c/;§ 283 ods.        
DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EMOD EMOD EMO          
DEMOD EMODEMODE MODEM ODEMO D EMO D EMODEMOD EMODE MODEM ODEM ODEM       
D E MOD EMO DEMOD EM O DEMO DEM ODEM ODE MOD EMODE MODE MODEM          
DEMODE MOD EMO DEMOD EM O DEMO DEMO DEMO DEM ODE MODE MO DEMO D         
DEMOD EMOD EMODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EMO DEMO D E MOD         
DEMO DEMO D E MOD EMODE MODEMO DEMO DEMO DE M O DEMO DEM ODEMO         
b/;§ 327 písm. b/;§ 328;část třetí hlava VIII díl 2 nadpis;§ 330;§       
336c ods. 3;§ 336d ods. 2 a 3;§ 337 ods. 1;§ 341 ods. 3 písm. c/;§       
341a ods. 1;§ 342 ods. 1 až 4;§ 342a ods. 1;§ 349 ods. 1;§ 354;§        
355 ods. 1 a 2;§ 358 ods. 2;§ 359c ods. 2 a 3;§ 361 písm. f/ až         
j/;§ 362 ods. 2;§ 364;§ 364a;§ 365 ods. 1, 2 a 4;§ 367 ods. 3;§         
371 ods. 1 a 2;§ 372 ods. 1 a 2;§ 373;§ 377;§ 379 ods. 2;§ 380;§        
DEMOD EMO DEMO DEM ODEMO DEMO DEMO D EMODE MODE MODEMO DEMODE MODE       
DEMO DEM ODEMO                                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EMO DEMO D E        
DEMODEM OD EMODEMOD EMOD EMO DEMO DEMODEM ODEMO DEMOD EM ODE M ODE       
DEMODEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD       
D E MODEMOD EM ODEMODEM ODEM OD                         

303/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 125/2008 Sb.: § 20a;§ 22a;§ 39a;§ 41 ods. 3;§ 59f ods. 4;§        
59r ods. 4;§ 88 ods. 3 a 4;§ 95b ods. 5;§ 99c;§ 156 ods. 2,           
dosavadní text se označuje jako ods. 1;§ 157 ods. 2, dosavadní         
text se označuje jako ods. 1;§ 162 ods. 2, dosavadní text se mění        
a označuje se jako ods. 1;§ 261 ods. 2 písm. b/, dosavadní písm.        
b/ se označuje jako písm. c/;§ 280 ods. 3 a 4;§ 287b ods. 5 a 6;§        
DEM ODEMO DEMO DEMO DEMO D E MOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD         
DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM       
DEMO DEM ODE MODE MOD EMODE                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE                           

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MO DE MOD EM ODEM ODE MOD EMOD E        
DEMOD EMOD EMOD EMOD EM ODE MOD EMOD EM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM        
252 ods. 2;§ 290 ods. 1 písm. g/;§ 290b ods. 1, 2;§ 362 ods. 2;§        
371 ods. 1, 2;                                 

33/2020 Sb.: Ruší část
Zákon 125/2008 Sb.: § 47 ods. 9;                        

33/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 125/2008 Sb.: § 242 ods. 4;