Mění část
Zákon 282/1991 Sb.: § 4 úvodní část;                      

Doplňuje
Zákon 114/1992 Sb.: § 90 ods. 5, dosavadní ods. 5 až 13 se           
označují jako ods. 6 až 14;                           

Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 23 ods. 5;                        

Doplňuje
Zákon 289/1995 Sb.: § 58 ods. 4;                        

Doplňuje
Zákon 164/2001 Sb.: § 43 ods. 5;                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD EMODEMOD       
DEMO DEMO D EM ODE MOD EMOD EM