227/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 167/2008 Sb.: § 16a;                           

281/2009 Sb.: Mění část
Zákon 167/2008 Sb.: § 20 ods. 5;                        

85/2012 Sb.: Mění část
Zákon 167/2008 Sb.: příloha č. 1;                        

64/2014 Sb.: Mění část
Zákon 167/2008 Sb.: § 18 vč. nadpisu;                      

250/2014 Sb.: Mění část
Zákon 167/2008 Sb.: § 16 ods. 1 písm. c/, ods. 2 písm. d/, ods. 4,       
DEMO DEM OD EMOD EM                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODEMOD EMODE MODEMO DEMOD        
DEM OD EMODEMO DEMO D E MOD EM ODEMODE                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EM OD EMODEMODE MODE M O D EM          
DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MO                 

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODE MODEMODE                      

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 167/2008 Sb.: § 16a;