Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 28a vč. nadpisu;§ 54 ods. 6; § 55a;            

Ruší část
Zákon 254/2001 Sb.: § 107 písm. y/, dosavadní písm. z/ se označuje       
jako písm. y/;                                 

Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 68 vč. nadpisu;§ 88 ods. 15;§ 107 písm. u/ a       
x/;§ 108 ods. 2;§ 115 ods. 18;§ 126a;