221/2011 Z.z.: Mění část
Zákon 167/2008 Z.z.: § 4 ods. 2;§ 5 ods. 2 písm. a/ a ods. 3; § 7        
ods. 6;§ 8 ods. 1, 4 a 7;§ 9 ods. 6 písm. b/;§ 12 ods. 1, ods. 2        
písm. a/ a b/, ods. 3;                             

221/2011 Z.z.: Doplňuje
Zákon 167/2008 Z.z.: § 8 ods. 2, doterajšie ods. 2 až 6 sa           
označujú ako ods. 3 až 7;§ 9 ods. 6 písm. c/ a d/;§ 13a vr.           
nadpisu;                                    

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMODE M O DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MOD        
DEMO DEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM ODE MODE MO          
DEMODE MO DEMO D E MO                              

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMODE M OD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMODE M OD EMOD E M ODEM OD EMODE MOD              

DEMODEMO DEMOD EMODEMOD
Zákon 167/2008 Z.z.: § 11 ods. 11 písm. d/ a e/;§ 13b vr. nadpisu;       

313/2019 Z.z.: Mění část
Zákon 167/2008 Z.z.: § 7 ods. 6 písm. c/;§ 9 ods. 6 písm. b/;          

313/2019 Z.z.: Ruší část
Zákon 167/2008 Z.z.: § 8 ods. 2, doterajšie ods. 3 až 7 sa           
označujú ako ods. 2 až 6, mení sa ods. 6;                    

313/2019 Z.z.: Doplňuje
Zákon 167/2008 Z.z.: § 10 ods. 4, doterajšie ods. 4 až 6 sa           
označujú ako ods. 5 až 7, mení sa ods. 7;§ 13c vr. nadpisu;           

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMODE MOD EMO                          

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMODE MOD EMOD                          

DEMODEMO DEMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMOD