281/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 301/2008 Sb.: část sedmá;