Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 3 ods. 6 a 7;§ 15 písm. j/;                

Mění část
Zákon 156/1998 Sb.: § 1 ods. 1 a 3;§ 2 písm. a/;§ 3 ods. 1 písm.        
a/, ods. 2 a 5;§ 4 vč. nadpisu;§ 5 vč. nadpisu;§ 7 ods. 1 písm. b/       
a d/, ods. 6;§ 8 ods. 1 až 5;§ 9 vč. nadpisu; § 10 ods. 1;§ 11         
nadpis, ods. 1 až 5;§ 12 ods. 1, 2, 3, 5 a 6; § 13 ods. 1;§ 14 až        
14b vč. nadpisů;                                

Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DEM ODE MO DE MOD EMODEMOD                         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DE MOD E MODEM OD EM ODE MODEMODEM        
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MO D EMOD EM ODEM          
DEMOD EM O DEMO DE MOD EMODEMODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M        
DE MODEMODE MODE MODE M OD EM ODEMODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O        
D E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE M OD EMO DE         
ods. 4, dosavadní ods. 4 se označuje jako ods. 5;                

Doplňuje
Zákon 185/2001 Sb.: příloha č. 9 vč. nadpisu;                  

Ruší část
Zákon 185/2001 Sb.: § 2 ods. 3;                         

Mění část
Zákon 185/2001 Sb.: § 2 ods. 1 písm. i/;§ 76 ods. 1 písm. g/;          

Mění část
Zákon 634/2004 Sb.: příloha položka 94 písm. b/;