Mění část
Zákon 44/1988 Sb.: § 23 ods. 4;§ 31 ods. 5 - s působností pro ČR;        

Mění část
Zákon 185/2001 Sb.: § 2 ods. 2;příloha č. 1;                  

Doplňuje
Zákon 185/2001 Sb.: § 2 ods. 1 písm. j/;                    

Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 17 ods. 3;§ 107 písm. i/;                 

Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 14 ods. 1 písm. f/;§ 17 ods. 1 písm. f/;