168/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 157/2009 Sb.: § 18 ods. 3 až 6;§ 19 nadpis;                

168/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 157/2009 Sb.: § 8 ods. 6;§ 10 ods. 7;§ 16 ods. 3;§ 20 ods.        
1, dosavadní ods. 1 až 3 se označují jako ods. 2 až 4, zrušuje se        
ods. 2 písm. a/, dosavadní písm. b/ až s/ se označují jako písm.        
a/ až r/, mění se text ods. 2 písm. r/ a ods. 4;                

168/2013 Sb.: Mění část
Zákon 157/2009 Sb.: § 1 ods. 2;§ 2 ods. 1;§ 3 ods. 4;§ 5 ods. 1 a        
DEM OD EMOD EMO DE MODE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEM         
DEMO DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEM ODEMODEM          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMODEMOD EM ODEMODE MODE M OD       
DE MODE M ODE MODEM OD E MODE MO DEMODEMOD                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EM OD EMODEMODE MODE M OD E MO         
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD EMOD EM ODEM ODEM OD EMOD E MO DEMODEMO       
dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 2 a mění se jeho text;          

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 157/2009 Sb.: § 6 vč. nadpisu;§ 8 ods. 1, ods. 2 písm. d/;§        
17 ods. 3 písm. f/;§ 20 ods. 2 písm. d/;§ 22 ods. 1;              

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 157/2009 Sb.: § 8 ods. 2 písm. e/ a f/, dosavadní písm. g/        
až l/ se označují jako písm. e/ až j/;                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEM          
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE MODEM OD       
D EM OD EMODEMOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO        
DE MO DEMO DE MO DE MODEM ODEM O DEMOD EMODEMODE MODEMO D EMODEMOD       
se písm. f/;§ 17 ods. 7;                            

284/2021 Sb.: Mění část
Zákon 157/2009 Sb.: § 2 ods. 2 písm. c/;§ 6 nadpis, ods. 1;§ 8         
ods. 1;§ 14 ods. 2 písm. d/;§ 20 ods. 2 písm. d/;§ 24 ods. 2;          

284/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 157/2009 Sb.: § 6 ods. 3, dosavadní ods. 4 až 9 se označují        
jako ods. 3 až 8 a mění se text ods. 3 až 7;§ 17 ods. 3 písm. e/ a       
DEM ODEMODEMO DEMOD EM O DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DE M          
DEMODEMO DE MODEM ODE