Mění část
Zákon 593/1992 Sb.: § 6;                            

Doplňuje
Zákon 168/1999 Sb.: § 8 ods. 4 a 5;§ 15 ods. 12;                

Mění část
Zákon 168/1999 Sb.: § 3 ods. 1;§ 6 ods. 6;§ 9 ods. 1, ods. 3 písm.       
a/, ods. 5;§ 10 ods. 1 písm. d/ až f/, ods. 2 písm. a/, ods. 3;§        
12 ods. 1 písm. c/ a e/, ods. 3;§ 15 ods. 3, 5 a 6; § 15a ods. 1        
písm. c/;§ 16 ods. 1 písm. a/ a b/;§ 16a ods. 1 písm. a/ a b/;§ 24       
DEMO D E MOD EMO DEMO DEM OD EMOD EM                      

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MOD EMODEMOD                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MO D EM          
DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE M OD EMOD        
DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DE MODE M          
DEMOD EMOD EM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE M ODEM ODEMODE MODE MO       

Ruší část
Zákon 363/1999 Sb.: část první;                         

Ruší část
Zákon 159/2000 Sb.: část šestá vč. nadpisu;                   

Ruší část
Zákon 12/2002 Sb.: část druhá vč. nadpisu;                   

Ruší část
Zákon 126/2002 Sb.: část šestá vč. nadpisu;                   

Mění část
Zákon 37/2004 Sb.: § 5 ods. 3;§ 13a vč. nadpisu;§ 58 ods. 2;§ 65        
ods. 2;                                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD E MODE MOD EM ODEM O D EM            
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DE                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMOD E MODE MO DEMO D EMODE        
DEMO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE        
DEMO DE MODE M O DE M OD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODE MOD                    

Doplňuje
Zákon 38/2004 Sb.: § 27 ods. 4, dosavadní ods. 4 až 9 se označují        
jako ods. 5 až 10 a mění se text ods. 9 a 10;                  

Ruší část
Zákon 39/2004 Sb.: část první vč. nadpisu;                   

Ruší část
Zákon 257/2004 Sb.: část sedmá vč. nadpisu;                   

Ruší část
Zákon 377/2005 Sb.: část čtvrtá vč. nadpisu;                  

Ruší část
Zákon 381/2005 Sb.: část čtvrtá vč. nadpisu;                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO DEMODE MOD EMODEMOD              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO DEMO DEM ODEMODEM               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODE MOD EMODEMOD                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMOD EMO DEMODEMO                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMOD EMODE MOD EMODEMOD              

Ruší část
Zákon 124/2008 Sb.: část pátá vč. nadpisu;                   

Ruší část
Zákon 126/2008 Sb.: část třináctá vč. nadpisu;                 

Ruší část
Zákon 137/2008 Sb.: část druhá vč. nadpisu;                   

Ruší část
Zákon 254/2008 Sb.: část sedmá vč. nadpisu;