205/2015 Sb.: Ruší část
Zákon 282/2009 Sb.: části první až čtvrtá a šestá;