Doplňuje
Zákon 99/1963 Sb.: § 200n vč. nadpisu;§ 274 ods. 2, dosavadní text       
se označuje jako ods. 1;§ 337 ods. 2, dosavadní ods. 2 a 3 se          
označují jako ods. 3 a 4 - s působností pro ČR;                 

Mění část
Zákon 133/1985 Sb.: § 77 ods. 2;                        

Mění část
Zákon 64/1986 Sb.: § 12 ods. 5;                         

Mění část
Zákon 44/1988 Sb.: § 32a ods. 6 až 9;§ 41 - s působností pro ČR;        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO D E MO                                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
DEMO D E MODE MO DEMO DEMOD                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO D EMOD EMO                       

Doplňuje
Zákon 565/1990 Sb.: § 14a;                           

Mění část
Zákon 565/1990 Sb.: § 3 ods. 3;§ 11;§ 14 ods. 2;                

Mění část
Zákon 549/1991 Sb.: § 4 ods. 1 písm. f/;§ 6a ods. 3; § 7 ods. 1;§        
8 vč. nadpisu;§ 9 ods. 9;§ 10 ods. 2 a 7; § 12;§ 13;              

Ruší část
Zákon 549/1991 Sb.: § 13a;§ 16 ods. 2, dosavadní ods. 3 a 4 se         
označují jako ods. 2 a 3;                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EM O D EMODEMODEM ODE MOD         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DE                   

Ruší část
Zákon 334/1992 Sb.: § 12 ods. 4, dosavadní ods. 5 se označuje jako       
ods. 4;                                     

Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 12 ods. 3;§ 20 ods. 6;                  

Doplňuje
Zákon 338/1992 Sb.: § 13a ods. 7, dosavadní ods. 7 až 10 se           
označují jako ods. 8 až 11 a mění se text ods. 10 a 11;             

Mění část
Zákon 338/1992 Sb.: § 3 ods. 6;§ 8 ods. 4 a 5;§ 12; § 13; § 13a         
DEMO DE MO D EM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MO DE                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MO                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MODEM ODEM OD EMODEMO DEMO D EM        
DE                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

Doplňuje
Zákon 523/1992 Sb.: § 3 ods. 7;§ 6 ods. 5, dosavadní ods. 5 až 12        
se označují jako ods. 6 až 13;§ 11 písm. k/;                  

Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 38d ods. 11 a 12;§ 38e ods. 12; § 38fa ods.        
9;§ 38h ods. 3, dosavadní ods. 3 až 13 se označují jako ods. 4 až        
14, mění se text ods. 4 a 5 a doplňuje se ods. 15;§ 38i ods. 7,         
dosavadní ods. 7 se označuje jako ods. 8 a mění se jeho text;§         
DEMO                                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M O DEMODEMODE MOD EMO             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEM ODEM O DEM ODEM OD                         

Doplňuje
Zákon 6/1993 Sb.: § 49a ods. 2, dosavadní text se označuje jako         
ods. 1;                                     

Ruší část
Zákon 13/1993 Sb.: § 51 ods. 1 až 4, dosavadní ods. 5 a 6 se          
označují jako ods. 1 a 2;§ 270 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 6 se         
označují jako ods. 2 až 5 a mění se text ods. 4 a 5; § 275 vč.         
nadpisu;§ 282;                                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMODE                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DEM ODE MODE MO                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D EM ODE MO DEMO DE MODEMOD EM ODEMODEM ODEM OD            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEM OD                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DE                        

Ruší část
Zákon 157/1993 Sb.: čl. II;                           

Ruší část
Zákon 273/1993 Sb.: § 10a ods. 8;                        

Ruší část
Zákon 323/1993 Sb.: čl. II;                           

Mění část
Zákon 71/1994 Sb.: § 8a ods. 6;                         

Ruší část
Zákon 85/1994 Sb.: čl. III;                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DE                        

Mění část
Zákon 117/1995 Sb.: § 65c ods. 6;                        

Ruší část
Zákon 118/1995 Sb.: čl. XXIII;                         

Mění část
Zákon 219/1995 Sb.: § 28 ods. 6 a 7;                      

Mění část
Zákon 289/1995 Sb.: § 56 ods. 5;                        

Mění část
Zákon 91/1996 Sb.: § 19c ods 6;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO        
DEMO DE                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DEM ODE MODE MO                  

Mění část
Zákon 49/1997 Sb.: § 94 ods. 8;                         

Mění část
Zákon 61/1997 Sb.: § 17b ods. 6;§ 20 nadpis, ods. 2;              

Mění část
Zákon 110/1997 Sb.: § 16;                            

Ruší část
Zákon 242/1997 Sb.: čl. II;                           

Mění část
Zákon 15/1998 Sb.: § 9a ods. 4;§ 9d ods. 6;                   

Ruší část
Zákon 91/1998 Sb.: čl. VII;                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DEM                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

Mění část
Zákon 169/1999 Sb.: § 33 ods. 3;                        

Ruší část
Zákon 189/1999 Sb.: § 10 ods. 6, dosavadní ods. 7 se označuje jako       
ods. 6;                                     

Mění část
Zákon 222/1999 Sb.: § 67 ods. 2;                        

Ruší část
Zákon 222/1999 Sb.: § 67 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 325/1999 Sb.: § 93b ods. 6;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MODE MOD                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DEMODE MODEMO                   

DEMO DEMO
Zákon 46/2000 Sb.: § 17 ods. 9, dosavadní ods. 10 se označuje jako       
ods. 9;                                     

Mění část
Zákon 101/2000 Sb.: § 46 ods. 7;                        

Mění část
Zákon 122/2000 Sb.: § 14 ods. 7;                        

Mění část
Zákon 128/2000 Sb.: § 128 ods. 7;§ 129b ods. 5; § 147 ods. 3;          

Ruší část
Zákon 128/2000 Sb.: § 129c ods. 5;                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD Sb.: § 17e ods. 8;                        

Mění část
Zákon 154/2000 Sb.: § 28 ods. 7;                        

Mění část
Zákon 156/2000 Sb.: § 22 ods. 7;                        

Mění část
Zákon 158/2000 Sb.: § 19 ods. 3;                        

Ruší část
Zákon 159/2000 Sb.: část druhá;                         

Ruší část
Zákon 218/2000 Sb.: část druhá;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM                        

Doplňuje
Zákon 250/2000 Sb.: § 22 ods. 14;                        

Mění část
Zákon 250/2000 Sb.: § 22 ods. 13;                        

Doplňuje
Zákon 253/2000 Sb.: § 4 ods. 3;                         

Mění část
Zákon 256/2000 Sb.: § 13 ods. 6;                        

Mění část
Zákon 258/2000 Sb.: § 93 ods. 4;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

Mění část
Zákon 458/2000 Sb.: § 11 ods. 1 písm. f/;§ 14 ods. 1, 3 a 10;§ 95        
ods. 5;                                     

Ruší část
Zákon 492/2000 Sb.: část třetí;                         

Mění část
Zákon 101/2001 Sb.: § 19 ods. 6;                        

Ruší část
Zákon 102/2001 Sb.: § 8 ods. 4, dosavadní ods. 5 se označuje jako        
ods. 4;                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO                  

Mění část
Zákon 185/2001 Sb.: § 17a ods. 6;§ 47 ods. 1 a 2;§ 68 ods. 1;          

Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 88 ods. 4, 7, 12 a 13;§ 93 ods. 2; § 94 ods.       
2;§ 96 ods. 1;§ 97 ods. 2;§ 99 ods. 1 a 2; § 100 ods. 7;§ 101 ods.       
1 a 6;§ 103;                                  

Mění část
Zákon 257/2001 Sb.: § 21 ods. 4;                        

Ruší část
Zákon 271/2001 Sb.: část pátá;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODE                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

Ruší část
Zákon 86/2002 Sb.: § 40 ods. 19;                        

Mění část
Zákon 86/2002 Sb.: § 19 ods. 4 a 5;§ 40 ods. 16 a 18;              

Mění část
Zákon 109/2002 Sb.: § 35 ods. 5;                        

Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 77 ods. 6;                        

Ruší část
Zákon 124/2002 Sb.: § 31a ods. 5;§ 34b ods. 8;                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM O D EM               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO DE MODEMODE MODE        
DEMO DE                                     

Mění část
Zákon 229/2002 Sb.: § 17a;§ 23 ods. 8;                     

Ruší část
Zákon 229/2002 Sb.: § 23 ods. 9;                        

Mění část
Zákon 285/2002 Sb.: § 30 ods. 4;                        

Ruší část
Zákon 320/2002 Sb.: část dvanáctá;                       

Mění část
Zákon 148/2003 Sb.: § 23 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 149/2003 Sb.: § 35 ods. 5;§ 38;                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

Doplňuje
Zákon 353/2003 Sb.: § 41 ods. 9, dosavadní ods. 9 se označuje jako       
ods. 10;                                    

Ruší část
Zákon 353/2003 Sb.: § 43 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1; §         
138;                                      

Ruší část
Zákon 354/2003 Sb.: část čtvrtá;                        

Ruší část
Zákon 356/2003 Sb.: § 39c ods. 6, dosavadní ods. 7 se označuje         
DEMO DEMO DE                                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E M O DE          
DEMODEMO DEMO DEMO D E MODEMO DEMODE                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODE                         

Mění část
Zákon 38/2004 Sb.: § 22a ods. 4;§ 26a ods. 6;                  

Mění část
Zákon 78/2004 Sb.: § 35 ods. 10;                        

Mění část
Zákon 99/2004 Sb.: § 31 ods. 7;                         

Mění část
Zákon 100/2004 Sb.: § 34e ods. 6;                        

Ruší část
Zákon 122/2004 Sb.: § 6 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1;           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

Mění část
Zákon 256/2004 Sb.: § 192 ods. 6;                        

Mění část
Zákon 321/2004 Sb.: § 35 ods. 9;§ 40 ods. 7;                  

Mění část
Zákon 326/2004 Sb.: § 78 ods. 14;                        

Mění část
Zákon 420/2004 Sb.: § 18 ods. 5;                        

Doplňuje
Zákon 420/2004 Sb.: § 2 ods. 3;                         

Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M OD EMODEMODE MODE M O D EM          
DEMODEMO DEMO DEMO D E MO                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODE                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMOD EM ODEMODEM ODEM OD          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

Ruší část
Zákon 501/2004 Sb.: část čtrnáctá;                       

Ruší část
Zákon 554/2004 Sb.: část pátá;                         

Ruší část
Zákon 594/2004 Sb.: § 19 ods. 7;                        

Mění část
Zákon 634/2004 Sb.: § 5 ods. 6;sazebník správních poplatků část I        
položka 1 vč. písm. a), položka 3 vč. písm. a/;                 

Ruší část
Zákon 634/2004 Sb.: § 9;                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEMO DEM ODEM OD E MOD EMOD EM          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODE                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE MO DE MODEMODE MODE       
ods. 9;                                     

Ruší část
Zákon 215/2005 Sb.: část třetí;                         

Ruší část
Zákon 251/2005 Sb.: § 37 ods. 1 a 2, zrušuje se označení ods. 3;        

Mění část
Zákon 341/2005 Sb.: § 30g ods. 6;                        

Mění část
Zákon 377/2005 Sb.: § 31 ods. 5;                        

Ruší část
Zákon 377/2005 Sb.: § 31 ods. 6;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODEMODE                       

Mění část
Zákon 59/2006 Sb.: § 38 ods. 6;                         

Ruší část
Zákon 62/2006 Sb.: část šestá;                         

Mění část
Zákon 69/2006 Sb.: § 20 ods. 7;                         

Ruší část
Zákon 69/2006 Sb.: § 20 ods. 8;                         

Ruší část
Zákon 70/2006 Sb.: část osmá;                          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODE                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODE                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

Ruší část
Zákon 183/2006 Sb.: § 183 ods. 3;                        

Ruší část
Zákon 214/2006 Sb.: část třetí;                         

Ruší část
Zákon 230/2006 Sb.: část pátá;                         

Mění část
Zákon 245/2006 Sb.: § 36 ods. 4;§ 39 ods. 5;                  

Ruší část
Zákon 267/2006 Sb.: část třicátá;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODE MODE MOD EMODE M OD EMOD EM         
DEMO DEMODEMOD EMODE MOD EMODEM O DE MODE MODEMO DEMODEMOD EMODE        
čl. LXXIV § 28 ods. 6;                             

Ruší část
Zákon 261/2007 Sb.: část osmá;                         

Ruší část
Zákon 270/2007 Sb.: část první;                         

Ruší část
Zákon 296/2007 Sb.: část dvacátá první;                     

Mění část
Zákon 378/2007 Sb.: § 109 ods. 6;                        

Mění část
Zákon 25/2008 Sb.: § 6 ods. 6;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

Ruší
Úplné znění 223/2008 Sb.                            

Mění část
Zákon 253/2008 Sb.: § 52 ods. 8;                        

Ruší část
Zákon 254/2008 Sb.: část čtvrtá;                        

Mění část
Zákon 296/2008 Sb.: § 26 ods. 6;                        

Ruší část
Zákon 301/2008 Sb.: část sedmá;                         

Ruší část
Zákon 304/2008 Sb.: část druhá;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEM ODEM ODEM ODEMODE                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODEM