Ruší část
Zákon 569/1991 Sb.: § 5 až 8;§ 12;                       

Doplňuje
Zákon 569/1991 Sb.: § 2 ods. 14;§ 11 ods. 3 až 5;                

Mění část
Zákon 569/1991 Sb.: § 1 ods. 2;§ 2 ods. 6, ods. 7 písm. a/ a b/;§        
3 a 4;§ 9;§ 10 ods. 1;§ 11 ods. 2;§ 13;§ 14 ods. 1 písm. b/;§ 14a;