406/2010 Sb.: Mění část
Zákon 347/2009 Sb.: čl. V;                           

268/2015 Sb.: Ruší část
Zákon 347/2009 Sb.: část první čl. I body 4, 6, 10, 12, 14, 15,         
16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60 a 68;část druhá;         

268/2015 Sb.: Mění část
Zákon 347/2009 Sb.: část čtvrtá čl. V;