Mění část
Zákon 200/1990 Sb.: § 85 ods. 2;                        

Doplňuje
Zákon 531/1990 Sb.: § 4a;§ 8 ods. 3 a 4;§ 9a vč. nadpisu; § 15a         
ods. 10 až 13, dosavadní ods. 10 se označuje jako ods. 14 a mění        
se jeho text;                                  

Ruší část
Zákon 531/1990 Sb.: § 7a;§ 15;                         

Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 1 až 4 vč. nadpisů;§ 5 ods. 1; § 6 ods. 1 a        
DEM ODE M ODEM ODE MOD EM O DE MOD EMODEMOD E MO DEMODEMO DEMO         
DEMOD EMO DEMO DE M OD EMO DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODE M         
DEMOD EMO DEMO DEMODEMOD EM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. w/;§ 8 ods. 1 písm. a/, ods.        
2 písm. a/;§ 10 ods. 1 písm. b/;§ 22 ods. 1 písm. g/; § 35d ods. 5       
a 9;§ 36 ods. 3;§ 38d ods. 3 a 11;§ 38e ods. 6; § 38fa ods. 5;§         
38j ods. 4;                                   

Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 36 ods. 2 písm. u/;                    

Mění část
Zákon 16/1993 Sb.: § 15 ods. 1;                         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MOD EMOD EM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMODEM ODEM O D EMO DE MODE MO            

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO        
jako ods. 4 a 5;                                

Mění část
Zákon 248/2000 Sb.: § 16a;                           

Mění část
Zákon 309/2002 Sb.: část pátá;                         

Mění část
Zákon 190/2004 Sb.: § 26 ods. 4;                        

Mění část
Zákon 191/2004 Sb.: § 2 ods. 2;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM OD E MO         
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M O DEM ODE MODE MO                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EM                       

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMOD EMODE MODEMO DEMOD EMO DE           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE              

Ruší
Vyhláška 492/2009 Sb.