303/2013 Sb.: Mění část
Zákon 408/2010 Sb.: § 2 písm. a/ a e/;§ 7 ods. 1 písm. c/ a m/,         
ods. 4 písm. b/;§ 8 ods. 1 a 2;§ 11;§ 17 ods. 2;§ 22 nadpis;          

375/2015 Sb.: Mění část
Zákon 408/2010 Sb.: § 21 ods. 2;                        

258/2016 Sb.: Mění část
Zákon 408/2010 Sb.: § 7 ods. 1 písm. c/;                    

204/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 408/2010 Sb.: § 7 ods. 5;                         

204/2017 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MOD E MODE M ODEMO DEM ODEM O         
DEMOD EMOD EM ODEM O DEM ODEMO DEM ODEM ODE MOD                 

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE