Mění část
Zákon 258/2000 Sb.: § 6 vč. nadpisu;§ 47a ods. 1;                
§ 69 ods. 1 písm. c/;§ 80 ods. 1 písm. f/;§ 84 ods. 1              
písm. a/, f/, g/, ods. 2;§ 90;§ 94 ods. 2 a 4;§ 99;               
§ 100e;§ 108 ods. 1;                              

Doplňuje
Zákon 258/2000 Sb.: § 6a až 6g;§ 18 ods. 3;                   
§ 80 ods. 1 písm. v/;§ 82a vč. nadpisu;§ 84 ods. 1 písm.            
i/, dosavadní písm. i/ až p/ se označují jako písm. j/ až q/ a         
DEMO DE MODE MODEM OD E MODE MOD EMO DEMODEMO                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEMO DEM ODEM OD               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D E M OD            
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EMOD