141/2012 Sb.: Mění část
Zákon 329/2011 Sb.: § 38 ods. 12;                        

331/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 6 ods. 4;§ 9 ods. 7, dosavadní ods. 7 až 13        
se označují jako ods. 8 až 14 a mění se text ods. 10 a 14;§ 23         
písm. h/, dosavadní písm. h/ se označuje jako písm. i/;§ 34 ods.        
6;§ 38 ods. 16;                                 

331/2012 Sb.: Mění část
Zákon 329/2011 Sb.: § 9 ods. 5 písm. a/;§ 10 ods. 3 a 6;§ 23 písm.       
DE M ODEM ODEM ODEM ODE                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEM                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO DEMODEMO         
DEMO DEMO DEM                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

306/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 34a;                           

313/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 329/2011 Sb.: § 8;                            

313/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 15 ods. 4;§ 34a ods. 2 písm. d/, ods. 3,         
dosavadní ods. 3 až 7 se označují jako ods. 4 až 8 a mění se text        
ods. 8;§ 34b;§ 35 ods. 5 a 6, dosavadní ods. 5 se označuje jako         
ods. 7;                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O DE MOD E MODE MOD EM         
DEMO DEM OD EMOD EMO DEMO DEMO DE MODE MO D E MOD EMOD EM ODEM         
DEMODEMODE                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD E        
DEM ODEMO DEMO DE MODE MO D E MOD EM ODEM OD                  

329/2014 Sb.: Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 35 ods. 7, dosavadní ods. 7 se označuje jako       
ods. 8;                                     

140/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 4 ods. 2, dosavadní text se označuje jako         
ods. 1;                                     

183/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: část první hlava VI vč. nadpisu, dosavadní         
hlava VI se označuje jako hlava VII;                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE M ODEMO DEM ODEM OD EM O DEMO DE        
DEMO DE M OD EMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD       
DEMO DE MODE MOD EM ODEMO DE M ODE                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

228/2019 Sb.: Mění část
Zákon 329/2011 Sb.: § 9 ods. 1, 13;§ 10 ods. 5;příloha;             

252/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 10 ods. 6, dosavadní ods. 6 se označuje jako       
ods. 7;§ 24a vč. nadpisu;                            

252/2021 Sb.: Mění část
Zákon 329/2011 Sb.: § 10 ods. 2, 5;§ 27 ods. 2;§ 35 ods. 3, 5,         
7;příloha;                                   

261/2021 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD       
DEMO DEMO DE