Mění část
Zákon 551/1991 Sb.: § 5 písm. a/ a b/;§ 6 ods. 6;§ 7 ods. 1 písm.        
a/ a b/, ods. 2 a 6;§ 8 ods. 2 a 3;§ 20 ods. 1 písm. c/;§ 24 ods.        
3;§ 24b ods. 1;                                 

Ruší část
Zákon 551/1991 Sb.: § 2 ods. 2, dosavadní ods. 3 a 4 se označují        
jako ods. 2 a 3;§ 4 písm. e/;§ 5 písm. e/, dosavadní písm. f/ se        
označuje jako písm. e/;                             

Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM        
DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMOD EM ODEMO DEM ODEMODEMO        
DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MOD                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEMO D EMOD EMO DE MODE        
DEM O DEMO DEM OD EMOD EMOD EM ODEMO DE M ODEM OD EMOD EMO DE MODE       
D EM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MOD EMOD        
2;§ 22b ods. 1, ods. 2 písm. a/ až c/, ods. 3;§ 22c;§ 23 ods. 1;        

Mění část
Zákon 592/1992 Sb.: § 12 ods. 2;§ 20 ods. 1;§ 21a ods. 1 až 7, 11        
a 12;                                      

Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 1 písm. b/;§ 7 ods. 1 písm. d/;§ 8 ods. 1         
písm. f/, ods. 4;§ 11 ods. 1 písm. a/ až f/, ods. 2, ods. 3 vč.         
písm. a/ a b/, ods. 5;§ 12 písm. d/, h/, k/, m/ a n/;část pátá         
DEMODEMO DE MODEMOD EMOD E MOD EMODE MO DE MOD EMOD EMO DEMO DE         
DEMO DE MO DE MODE M ODEMO DEM ODEM OD EMO DE M ODEM OD EMOD E M        
DEM ODE MODE M ODE MODEM ODE MO D EMO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO D       
DEMOD EMO DEMO D EM ODE M ODE MODE MOD EM ODEM ODE MODEM OD EMO         
DEMODEMOD EM ODE MODEM ODE MO D EMOD EMO DEM ODEMODEMO DE M OD EMO       
DEMODEMOD EM ODE MODEMODEM OD EMOD EM ODEM O DEM ODEMO DE MO DEM        
ods. 3 vč. písm. c/;§ 31 ods. 1 a 2;§ 32 nadpis, ods. 1, 3, 4 a         
5;§ 33 nadpis, ods. 1 až 7;§ 34 ods. 1 až 3;§ 35a;§ 36 nadpis,         
ods. 1, 2, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4;§ 37 ods. 1 a 2;§ 38;§ 39        
vč. nadpisu;§ 39a ods. 2 písm. a/ a b/, ods. 3 písm. f/;§ 39b ods.       
2 písm. d/, ods. 13 písm. a/, ods. 14 písm. d/ a e/;§ 39c ods. 11        
písm. a/ a h/;§ 39d ods. 1;§ 39f ods. 6 písm. f/;§ 40 ods. 2, ods.       
D EMODE MO D EMO DEMO DEM OD EMOD EM ODEM O DEM ODEMO DE MO DEM         
DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E M ODE MOD EMOD          
DEMODE MODEMO DEMODEMO DE MODE MO DEMO D EMO DEMOD EM OD EMO DEMO        
D E MOD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MOD        
DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMODEMO DEMO D EM ODEMODEMO       
DE M OD EM                                   

DEMODEMO
Zákon 48/1997 Sb.: § 1 ods. 2, dosavadní text se označuje jako         
ods. 1;§ 11 ods. 1 písm. g/, dosavadní písm. g/ až k/ se označují        
jako písm. h/ až l/ a mění se text písm. i/ a j/;§ 32 ods. 6;§ 39b       
ods. 12 písm. d/, ods. 14 písm. g/;§ 39f ods. 12;§ 39g ods. 12;§        
44 ods. 5, dosavadní ods. 5 se označuje jako ods. 6 a mění se jeho       
text;§ 46 ods. 2 písm. e/;§ 47 ods. 2 písm. d/;                 

Ruší část
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods. 1 písm. l/;§ 13 ods. 3, dosavadní         
DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD E M ODEM OD EMODEM ODEMOD        
DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MO         
DEMO DE MODE MODE MO DE M O DE MODE M ODEMO DE MO DEM ODEMODEM OD        
DEMOD EMO DEMODEMO DE MODE MOD EM OD EM ODE MODEMODEM OD E MO DEM        
DEMODEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO DEMODEMO DEMO        
DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DEM ODEMO DEM ODEM O D E M          
zrušuje se ods. 4;§ 31 ods. 3;§ 35 vč. nadpisu;§ 45b;§ 54 vč.          
nadpisu;