458/2011 Sb.: Doplňuje
Zákon 456/2011 Sb.: § 13a vč. nadpisu;§ 18 ods. 1 písm. k/ až n/        

407/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 456/2011 Sb.: § 10 ods. 2 písm. b/, dosavadní písm. c/ až e/       
se označují jako písm. b/ až d/ a zrušuje se písm. d/;             

407/2012 Sb.: Mění část
Zákon 456/2011 Sb.: § 5 ods. 2;§ 11 ods. 2 písm. b/ až i/;§ 12         
ods. 2;§ 13 ods. 1;§ 19 ods. 1 a 5;                       

407/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 456/2011 Sb.: § 11 ods. 9;§ 12a vč. nadpisu;§ 20 ods. 7;         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD E MODEM OD E MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMO                 

344/2013 Sb.: Mění část
Zákon 456/2011 Sb.: § 11 ods. 2 písm. b/, ods. 8;§ 14 nadpis, ods.       
1 a 2;                                     

250/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 456/2011 Sb.: § 3 ods. 3, dosavadní ods. 4 až 6 se označují        
jako ods. 3 až 5;                                

250/2014 Sb.: Mění část
Zákon 456/2011 Sb.: § 3 ods. 2;§ 6 ods. 2;§ 9 ods. 2;část třetí         
DEMODEMO DE MOD EMODEMODE MODE MO DEMODEM ODEM ODE MO DEMO D E MO        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMO                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM         
DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MOD                       

243/2016 Sb.: Mění část
Zákon 456/2011 Sb.: § 8 ods. 2;§ 14 ods. 2;                   

243/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 456/2011 Sb.: § 1 ods. 6;§ 10 ods. 4;§ 12 ods. 3;§ 13 ods.        
4;§ 13b vč. nadpisu;§ 16a vč. nadpisu;§ 18 písm. o/ a p/;§ 18 ods.       
2, dosavadní ods. 2 až 6 se označují jako ods. 3 až 7 a mění se         
text ods. 3 a 6;                                

14/2017 Sb.: Doplňuje
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO                    

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD         
DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM ODEM ODE MOD EMODEMODE        
DEM ODE MODEMODE                                

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD E M ODE M ODEM ODE M ODEM ODE MO        
DEM ODEMODEMO DEMO                               

111/2019 Sb.: Mění část
Zákon 456/2011 Sb.: část čtvrtá nadpis;                     

111/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 456/2011 Sb.: § 17a vč. nadpisu;                     

283/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 456/2011 Sb.: § 13c vč. nadpisu;                     

283/2020 Sb.: Mění část
Zákon 456/2011 Sb.: § 15 vč. písm. a/, b/;                   

386/2020 Sb.: Mění část
Zákon 456/2011 Sb.: § 11 ods. 8;                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMO