399/2012 Sb.: Mění část
Zákon 458/2011 Sb.: čl. XCV;                          

399/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 458/2011 Sb.: čl. III body 2, 7 až 9, 37 a 56;čl. IV bod 1;        

502/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 458/2011 Sb.: část sedmá vč. nadpisů;                   

241/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 458/2011 Sb.: čl. I body 60 až 62;                    

340/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 458/2011 Sb.: část šestá;                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM ODEMOD EMO DEM ODEM OD           
DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM OD                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MOD EM ODE M O DEMODE MODE MOD EMO        
DEM OD                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MOD E MOD EMO DEM ODE MODE MO D EMO       
DEM ODE MOD EMODEMOD EMODEMODEM ODEMODEM ODEMOD EMO DEMODE MOD         
4;část sedmdesátá první vč. nadpisu;                      

109/2014 Sb.: Mění část
Zákon 458/2011 Sb.: část šestnáctá čl. XXV bod 38;               

234/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 458/2011 Sb.: část padesátá čtvrtá;                    

267/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 458/2011 Sb.: část první čl. I body 1, 3, 4, 9 až 12, 14 až        
16, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 42, 45, 47 až 53, 55, 59, 66, 69,        
DEM ODE MOD EMOD EMOD EMOD EMOD EMOD EMOD EMOD EMOD EMOD EMOD EMOD       
DEM OD EMOD EMOD EMOD EMO D EMOD EMODE MOD E MODE MODEMOD EMO DE        
DEMO DE M O DEMODE MODEM ODE MOD EMOD E M OD EM ODE MOD EM ODE         
DEMODE MODEM ODE M ODE MO DEM OD EMO DEMODEMODEMO DEMODE MOD EMOD        
DEMO D EM OD EM OD E MODEMOD EMODEM ODE MODEMODEMODE MODEMODEM ODE       
DEM ODEM O DE MO DE MO DEM ODE MO DEM ODEMODEMODEM ODEMODEM ODE         
XXI body 1 až 18, 21 až 26 a 29 až 43;část třináctá vč.             
nadpisu;část čtrnáctá čl. XXIII body 1 až 11 a 13 až 22;část          
patnáctá vč. nadpisu;část šestnáctá čl. XXV body 2, 3, 5 až 54, 56       
až 64, čl XXVI vč. nadpisu;část sedmnáctá čl. XXVII body 1 až 30 a       
32 až 49;část osmnáctá čl. XXIX body 2 až 7 a 10;část devatenáctá        
čl. XXX body 3 až 10;části dvacátá až dvacátá druhá vč.             
nadpisů;část dvacátá třetí čl. XXXVI body 2 a 3;část dvacátá          
DEMODE MOD EMODEM ODE MODEMO DEMODEM ODEM ODE MODEMODEMODE MODEMOD       
DEMOD EMO DE MODE M O DEMODEM ODEMODE MODEM OD EMODEMO DEM           
DEMODEMODEMO DEMODEM ODEMO DEM ODEMODEMODEM ODEMODE MODEM ODE          
DEMODE MOD EM ODE MODE MOD EMODEMODEMOD EMODEMO DEMODE MOD           
DEMODEMODEMO DEMODEM ODEM ODE MOD EMOD EM O D EMODEMO DEMODEM          
DEMOD EM ODEMODEMO DEM ODEMODEMODEMO DEMODEMOD EMODE MO DEMODEMOD        
pátá vč. nadpisů;části čtyřicátá sedmá až padesátá vč.             
nadpisů;části padesátá třetí a padesátá čtvrtá vč. nadpisů;část         
padesátá pátá čl. LXXII body 2 až 12;části padesátá šestá až          
padesátá osmá vč. nadpisů;část padesátá devátá čl. LXXVII body 2 a       
3;část šedesátá vč. nadpisu;části šedesátá druhá a šedesátá třetí        
vč. nadpisů;část šedesátá čtvrtá čl. LXXXIV bod 1;části šedesátá        
DEMO DE MODEMODEMO DEM ODEMODEMODEMO DEMODEMODE MODEM O DEMODEMODE       
DEMOD EMO DEMODEMO                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO DEMOD                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO DEMODE                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO