Mění část
Zákon 239/1992 Sb.: § 6 ods. 3;                         

Mění část
Zákon 241/1992 Sb.: § 6 ods. 3;                         

Mění část
Zákon 166/1993 Sb.: § 4 ods. 1;§ 8 ods. 2 písm. b/, ods. 3;§ 13         
ods. 3 písm. b/, ods. 5;                            

Doplňuje
Zákon 166/1993 Sb.: § 4a ods. 4, dosavadní ods. 4 se označuje jako       
ods. 5;§ 13 ods. 3 písm. g/, dosavadní písm. g/ se označuje jako        
DEMOD EMO                                    

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO D EM        
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODE M ODEM O D EMO DE MODE MODE MOD        
DE MODEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D E M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M       
D E MODEMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MO DE       
DEMO DEMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO          
označuje jako ods. 1;§ 44 ods. 1 písm. h/ až j/, ods. 2 písm. g/ a       
h/, dosavadní písm. g/ a h/ se označují jako písm. i/ a j/, ods. 4       
písm. g/ a h/, ods. 5 písm. d/;§ 44a ods. 7, dosavadní ods. 7 až        
10 se označují jako ods. 8 až 11 a mění se text ods. 11;            

Ruší část
Zákon 218/2000 Sb.: § 34 ods. 3, dosavadní ods. 4 a 5 se označují        
jako ods. 3 a 4;§ 45 ods. 6, dosavadní ods. 7 až 12 se označují         
jako ods. 6 až 11 a mění se text ods. 6 a 11;                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODEM O DEMO D EMODE MODE M ODEM       
D EMODE MO D EMOD E MODE MOD EMODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD        
D EMO DEMO DEM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O DE MOD EM        
DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD        
DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEMO DE MODEM OD E MODE MO         
DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M         
písm. c/;§ 37 ods. 1 písm. a/ a c/, ods. 3, 4, 6 a 8;§ 38 ods. 3 a       
4;§ 44 ods. 1 písm. g/, ods. 2 písm. e/ a f/, ods. 3 písm. a/ až        
d/, ods. 4 písm. a/ a e/, ods. 5 písm. a/ až c/, ods. 6;§ 44a ods.       
1 písm. a/ a e/, ods. 3 písm. a/, d/ a e/, ods. 4 písm. b/, ods. 5       
písm. b/, ods. 6;§ 48 ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. b/;§ 49 ods. 1       
a 10;§ 52 ods. 3;§ 65 ods. 4 písm. a/;§ 66 ods. 2;§ 69;§ 70 ods.        
DE                                       

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE M OD EM           
DEMODEMO DEMO DEMO DE M ODE                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEMO DE        
DEMO DEM ODEMO DE MODE MOD EMO DEM ODEMODEMO DE MODE MO DE M O         
DEMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM       
a/, d/ a f/;§ 34 ods. 1 a 2;§ 39 ods. 4 a 6;