496/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 465/2011 Sb.: část pátá;