407/2012 Sb.: Mění část
Zákon 17/2012 Sb.: § 9 ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. c/;§ 11 ods.        
1;§ 35 nadpis, ods. 1 písm. b/, ods. 2 a 7;§ 40 ods. 3;             

407/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 17/2012 Sb.: § 4 ods. 5 písm. d/;§ 9 ods. 3 písm. d/, ods.        
4, dosavadní ods. 4 se označuje jako ods. 5;§ 35 ods. 8;§ 82 ods.        
6, dosavadní ods. 6 se označuje jako ods. 7;                  

164/2013 Sb.: Mění část
Zákon 17/2012 Sb.: § 4 ods. 3 písm. a/;§ 8 ods. 4 písm. c/;           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EM OD EMO DEMODEMOD EMODE MO        
DE MODEMODE MODE MODEM ODE                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEMODE MODE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE M       
DEMOD EMO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD                 

344/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 17/2012 Sb.: § 11a vč. nadpisu;                      

243/2016 Sb.: Mění část
Zákon 17/2012 Sb.: § 4 ods. 1 písm. d/, ods. 4 písm. d/;§ 6 ods.        
2;§ 9 ods. 1, ods. 2 písm. a/ a b/, ods. 3 písm. a/ až d/, ods.         
4;§ 11a;§ 20 ods. 3 a 4;§ 67 ods. 2;                      

243/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 17/2012 Sb.: § 8 ods. 6 písm. g/ a ods. 7;§ 10 ods. 3;§ 11        
ods. 4;§ 11b vč. nadpisu;§ 35a vč. nadpisu;§ 58 odst. 1 písm. r/        
DE MOD EMODEMODE MODEM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DEMO DE MODE MO        
DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE M O DEMO DE MODE        
DEMO DEMODE MODEM ODEMO D EMO DEMODEMO DEMODEMOD EMODE M OD           
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DE M ODEMODE MO DEMODEMO DEMOD       
DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE       
b/;                                       

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 17/2012 Sb.: § 12 ods. 1;§ 23 ods. 1;§ 28 ods. 1 písm. a/ a        
b/ a ods. 3;§ 29 ods. 2 písm. a/;§ 30 ods. 1 písm. d/;část čtvrtá        
vč. nadpisu;§ 57 ods. 1 písm. g/;                        

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 17/2012 Sb.: § 9 ods. 2 písm. b/;                     

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO DEMO         
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D EM ODE MOD EMO DEMODEMOD EMO D EMO DEM ODEMODEM           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMO DEMODEMODEMO D EMODEMOD EM O DE MOD        
DEMODEMODEMO DEMO DEMODE MODEM ODEM OD EM OD EMO DEMODEMODEMO          
šestá nadpis hlavy III a IV;§ 73 nadpis;část šestá nadpis hlavy         
V;§ 73a;                                    

206/2019 Sb.: Mění část
Zákon 17/2012 Sb.: § 8 ods. 6 písm. e/;                     

283/2020 Sb.: Mění část
Zákon 17/2012 Sb.: § 27 ods. 1, 3, 4;                      

283/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 17/2012 Sb.: § 11c vč. nadpisu;                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DE M ODEM OD EMOD EMO DEM ODE        
DEMODEMOD EMOD EM ODEM OD EMO DE MODE MO                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO        
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
Zákon 17/2012 Sb.: § 35b až § 35e vč. nadpisů;