383/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 85/2012 Sb.: část osmá;                          

64/2014 Sb.: Mění část
Zákon 85/2012 Sb.: § 21 ods. 1 a 4;                       

64/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 85/2012 Sb.: § 21 ods. 6 až 8;                      

193/2016 Sb.: Mění část
Zákon 85/2012 Sb.: § 7 ods. 2;                         

193/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 85/2012 Sb.: § 2 písm. l/ až q/;§ 5 ods. 3, dosavadní ods. 3       
DE MODEMODE MODE MODE MO                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEMODE MODE M OD EM        
DEMO D EMO DEMOD EM OD EMOD EM ODEMODE                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DE M O DE MODEMODEM ODEM O D E MO        
DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODEMO DEMOD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMOD                          

609/2020 Sb.: Mění část
Zákon 85/2012 Sb.: § 23 ods. 2;