64/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 201/2012 Sb.: § 29 ods. 3, dosavadní ods. 4 až 7 se označují       
jako ods. 3 až 6, mění se text ods. 3 písm. a/, zrušuje se ods. 4,       
dosavadní ods. 5 a 6 se označují jako ods. 4 a 5 a mění se text         
ods. 5;                                     

64/2014 Sb.: Mění část
Zákon 201/2012 Sb.: § 28 vč. nadpisu;§ 29 ods. 1 písm. a/, ods.         
2;§ 36 ods. 2;                                 

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM O D EMO DE MODE MOD        
DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD        
DEMODEMOD EM O D EMO                              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE           
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO DE MO DE M O DE         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DE MODE M O DEM OD EMOD E MODEM        
d/ až f/ a h/;§ 32 ods. 1 písm. g/, ods. 8 vč. písm. b/ a e/;§ 34        
ods. 2 písm. d/;                                

382/2015 Sb.: Doplňuje
Zákon 201/2012 Sb.: § 19a až 19e vč. nadpisů;§ 20 ods. 2,            
dosavadní ods. 2 až 7 se označují jako ods. 3 až 8 a mění se text        
ods. 6 a 7;                                   

369/2016 Sb.: Doplňuje
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO DEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D         
DEMO DE MODE MODEMO DE MODEM OD EM ODEM OD EMOD E MODEM OD E MOD        
DEMO D EMODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE       
DE MO DE M ODEM OD EMOD EMODE MO D EMO DEMO D EMODE MODE MODE          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
označuje jako písm. f/, ods. 3 písm. g/, dosavadní písm. h/ a i/        
se označují jako písm. g/ a h/ a mění se text písm. h/, ods. 4         
písm. g/, dosavadní písm. h/ se označuje jako písm. g/ a mění se        
jeho text, ods. 7, dosavadní ods. 8 a 9 se označují jako ods. 7 a        
8;                                       

369/2016 Sb.: Mění část
Zákon 201/2012 Sb.: § 4 ods. 7 a 9;§ 6 ods. 5 a 8;§ 7 ods. 3;§ 10        
DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD EM O D EMO        
DE MODE M OD EM ODEM ODE MO DEMO D EM ODE MO DEMOD EM OD E M ODE        
DE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DE MO DEM ODE       
DEMO DEM OD EMODEMO DEMO D EM ODE MO DEMO DEM ODE MODE MOD EM ODEM       
DE M O DEM OD EMOD E MODEM ODE MOD EMO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D       
DEMODEM ODE MOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD E        
DEMOD EMO DEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO D        
písm. e/, ods. 3 písm. d/, ods. 5 písm. b/;§ 33 ods. 3, 6;§ 40         
ods. 2;§ 44 písm. c/;přílohy č. 1 a 2, 4, 6, 8 a 10;              

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 201/2012 Sb.: část pátá nadpis;§ 23 nadpis;§ 24 nadpis, ods.       
1;§ 25 nadpis, ods. 1 až 6 ,ods. 7 vč. písm. a/ až e/;§ 26 nadpis,       
ods. 5;§ 29 ods. 3 písm. c/;                          

183/2017 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MODEMOD EM ODEMODEM ODEM ODE MO        
DEMO D EM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD        
D E MODE MO DEMO DEMO D E MO                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MO            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE MOD E MODE M O         
DEM O DEMO D E MOD E MODE MO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE        
g/ a h/, ods. 5 a 7;§ 19 ods. 1 až 4, ods. 5 vč. písm. a/, ods. 7,       
8 a 10;§ 19a ods. 1, ods. 3 vč. písm. a/ a ods. 4;§ 19b ods. 1, 3        
a 4;§ 19c ods. 1 a 3;§ 19d;§ 19e;§ 20 vč. nadpisu;§ 21 ods. 1          
písm. a, ods. 5, 9 a 11/§ 23 ods. 1 písm. h/;§ 25 ods. 1 písm. o/        
a p/, ods. 6 písm. d/ až h/, ods. 7 písm. a/, c/;§ 27 ods. 4;§ 30        
ods. 1;§ 32 ods. 1 písm. f/, ods. 2, ods. 7 vč. písm. b/;§ 34 ods.       
D EMODE MOD EMOD E MOD EMODE MO DE MODE MO DEMO DEMODEMODE MO DEMO       
D EMO                                      

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE MO DEMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD       
D EM ODEMODEM ODEM ODEM OD E MODE MO DEMO DEMODE MOD EMO DEMODEMOD       
DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E        
DEMODEMO DE MODE MODE MOD EMOD EMO DEM OD EMODE MO DEMO D EMODE MO       
r/ a s/;§ 25 ods. 8;§ 32 ods. 7 písm. f/ a g/;§ 34 ods. 3 písm.         
i/;příloha č. 12;                                

403/2020 Sb.: Mění část
Zákon 201/2012 Sb.: § 11 ods. 1 písm. a/;                    

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 201/2012 Sb.: § 31 vč. nadpisu;                      

284/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 201/2012 Sb.: § 11 ods. 2 písm. c/, dosavadní písm. d/ se         
označuje jako písm. c/;§ 11 ods. 3 a 4, dosavadní ods. 5 až 11 se        
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM OD E MO DEM OD EMOD        
D EMODE MOD                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMO DEMO DE M O         
DEMO DE M O DEMO DEM O DEMO DEMO DE MODEMOD EMOD E MODEM OD EM ODE       
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EM OD EMOD E MODEM ODE MODE MO DE MOD        
DE MODE MOD EM ODEM OD EMOD E MOD EMODE MOD EMOD EM ODEM ODE MO         
ods. 1 písm. f/, ods. 3 písm. d/;§ 25 ods. 1 písm. e/;§ 27 ods.         
4;§ 30 ods. 1 , písm. f/, g/;§ 40 ods. 2;příloha č. 2, 7, 9;          

382/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 201/2012 Sb.: § 2 písm. q/ až v/;§ 19 ods. 6, dosavadní ods.       
7 až 12 se označují jako ods. 6 až 11 a mění se text ods. 8, ods.        
11 se zrušuje;;§ 19a ods. 5;§ 20a ods. 6 a 7;                  

382/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 201/2012 Sb.: § 2a;§ 19f až 19h vč. nadpisů;§ 20 ods. 2          
DEMOD EM O DEMO DE MODE M OD EMO DEM ODEM O DEMOD EM O DEM           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMO DEM ODEM        
D EM ODE MO DEMO DE MODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD EM ODEM OD          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DE MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EM O       
e/, dosavadní písm. f/ až j/ se označují jako písm. d/ až h/ a         
mění se text písm. d/;                             

142/2022 Sb.: Mění část
Zákon 201/2012 Sb.: § 19g ods. 2 písm. d/;§ 19h ods. 1 písm. d/;§        
20 ods. 1, ods. 2 písm. e/;§ 20a ods. 1 písm. e/;§ 21 ods. 1;§ 25        
ods. 7 písm. b/ až d/, ods. 8;§ 41 ods. 16;