Mění část
Zákon 155/1995 Sb.: § 16 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 264/2006 Sb.: část šedesátá první čl. LXX;                

Mění část
Zákon 266/2006 Sb.: § 91;§ 92 ods. 1, ods. 2 písm. b/ a c/, ods. 3       
písm. b/ a c/;§ 94 ods. 1 a 2;§ 95;§ 99;                    

Mění část
Zákon 267/2006 Sb.: část třicátá druhá čl. XXXII;část třicátá          
třetí čl. XXXIII;                                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MOD EMOD                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMOD EMODE MOD EMODEM