Mění část
Vyhláška 487/2004 Sb.: § 2 písm. c/ až e/;§ 3 ods. 2 a 3;§ 4 ods.        
1, 5 a 7;§ 6 ods. 2, 3 a 5;                           

Doplňuje
Vyhláška 487/2004 Sb.: § 5 ods. 2, dosavadní text se označuje jako       
ods. 1;