Doplňuje
Zákon 200/1990 Sb.: § 11 ods. 1 písm. e/;§ 15a;§ 47 ods. 3;           

Mění část
Zákon 200/1990 Sb.: § 12 ods. 2;§ 19 ods. 2;§ 30 ods. 2;§ 46 ods.        
3;§ 47 ods. 2;§ 49 ods. 2;§ 50 ods. 2;§ 92 ods. 1;               

Mění část
Zákon 553/1991 Sb.: § 11a ods. 3;                        

Doplňuje
Zákon 326/1999 Sb.: § 158 ods. 9 písm. v/;                   

Mění část
Zákon 326/1999 Sb.: § 158 ods. 1 písm. b/;                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM O DEMO D E MOD EMOD E MODE MOD        
DEM O DEMO DE                                  

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO DEMO DEMOD EMOD E MODE        
DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE MO                  

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
se označují jako písm. e/ až j/;