Ruší
Zákon 241/1992 Sb.                               

Ruší část
Zákon 273/1993 Sb.: část první;část třetí;§ 13;                 

Mění část
Zákon 121/2000 Sb.: § 26 ods. 2;§ 106 ods. 4;                  

Ruší část
Zákon 121/2000 Sb.: část sedmá;                         

Ruší část
Zákon 132/2000 Sb.: část dvacátá devátá;                    

Doplňuje
Zákon 231/2001 Sb.: § 32g;                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM OD            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMO DEMO DE MODEMOD EMOD                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMO DEMO DE MODEMOD EMO                 

DEMO
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

Ruší část
Zákon 130/2008 Sb.: část šestá;                         

Ruší část
Zákon 227/2009 Sb.: část třicátá;                        

Ruší část
Zákon 281/2009 Sb.: část čtrnáctá;                       

Ruší část
Zákon 424/2010 Sb.: část čtvrtá;                        

Ruší část
Zákon 465/2011 Sb.: část pátá;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE