497/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 496/2012 Sb.                               

139/2016 Sb.: Mění část
Zákon 496/2012 Sb.: § 2 ods. 1 písm. e/;§ 5 ods. 7;§ 6 ods. 5, 6 a       
7;§ 7 ods. 1;§ 8 ods. 3 a 6;§ 9 ods. 3;§ 10 ods. 1 písm. a/ a b/;§       
11 ods. 1;§ 12 ods. 3 písm. c/;§ 13 ods. 1 písm. c/;§ 14 ods. 2 a        
8;§ 15 ods. 1 písm. a/;§ 16 ods. 1 písm. d/;§ 17;§ 18 ods. 2, 3 a        
9;§ 19 ods. 1 písm. a/;§ 20 ods. 1 písm. b/, d/ a g/, ods. 2;§ 21        
DEMO DE MODE M ODEMO DE M ODE MODE M OD EMO DE MODE MO DEMO D          
DEMOD EMO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM O D EMO DEMO DE MODEM OD        
D EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EM ODEMO D EMODEMOD EM ODEMODEM OD         
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM OD E M ODE MO DEMO D E         
DEM OD EMOD E MODEM ODE MO D EMOD EMOD EM ODEM ODE MODE MO DEMO         
DEM ODEM OD EMOD E MO DE M O DEM OD EM ODEM OD EMOD E MO DEM OD         
DEMO D EMODE MO D EMO DEMO D EMODE MO DE MOD EMOD EMO DE MODE M O        
10;§ 52 ods. 1 písm. a/, ods. 4, ods. 5 písm. d/;§ 55 ods. 4 písm.       
c/;                                       

139/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 496/2012 Sb.: § 31 ods. 2 písm. a/, dosavadní písm. b/ a c/        
se označují jako písm. a/ a b/;§ 43 ods. 6 a 7;§ 50 ods. 3 písm.        
f/;                                       

139/2016 Sb.: Doplňuje
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD E MO DEMO       
D EMODE MODE MODEM OD EMODE MODE MOD EM ODEMO DE MODE MOD EM ODEM        
D E MO DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O D E MODEMODE       
DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M O DEM OD       
DEMO DEM ODEM                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 496/2012 Sb.: část první hlavě IV nadpis dílu 9;§ 55 ods. 1        
až 6, ods. 7 vč. písm. a/ a b/;§ 56 vč. nadpisu;                

261/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 496/2012 Sb.: § 24b;                           

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 496/2012 Sb.: § 57;