Doplňuje
Zákon 289/1995 Sb.: § 46 ods. 2 a 3, dosavadní ods. 2 až 5 se          
označují jako ods. 4 až 7, mění se text ods. 6, doplňují se ods. 7       
a 8, dosavadní ods. 7 se označuje jako ods. 9 a mění se jeho text;       

Mění část
Zákon 289/1995 Sb.: § 46 ods. 1 vč. písm. b/ a k/;§ 48a ods. 2         
písm. i/;§ 49 ods. 3 písm. k/;                         

Doplňuje
Zákon 218/2000 Sb.: § 3 písm. o/;§ 3a;§ 8 ods. 5, dosavadní ods. 5       
DE MODEMODE MODE MODE MOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM          
DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MOD EM ODEM ODEM OD        
DEMO D EM ODEM OD EMOD E M OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD         
DEMO D E MODEMODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MO DEMODEMOD         
DEMO D EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MO D EMOD EM ODEM ODEM O D       
DE                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODEM O DEMO D E MOD E MODE M         
písm. g/;§ 8 ods. 3 a 4;§ 8a ods. 1 a 3;§ 8b ods. 3;§ 9 vč.           
nadpisu;§ 12 ods. 1;§ 14 ods. 10;§ 16 ods. 1;§ 23 ods. 2;§ 24 ods.       
5;§ 24a;§ 25 ods. 5, 10 a 11;§ 26 ods. 1 písm. g/, ods. 2;§ 33         
ods. 1 až 4, 6 a 7;§ 34 ods. 3;§ 35 ods. 4 a 5;§ 44 ods. 1 písm.        
g/ a i/;§ 44a ods. 4 písm. b/, ods. 7;§ 45 ods. 4;§ 46;§ 49 ods.        
10;§ 50 ods. 2;§ 52;§ 75a;                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E M O DE          
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EM ODE MODEMODE                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD