256/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 503/2012 Sb.: část dvacátá třetí;                     

280/2013 Sb.: Mění část
Zákon 503/2012 Sb.: § 6 ods. 1;§ 7 ods. 1 písm. a/ až c/;§ 9;§ 12        
ods. 3, ods. 5 písm. b/ a c/, ods. 6;§ 13 ods. 1;§ 14 ods. 3;§ 15        
ods. 3;§ 20 ods. 2, 4 a 5;§ 22 ods. 15;                     

280/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 503/2012 Sb.: § 8 ods. 1, dosavadní ods. 1 a 2 se označují        
jako ods. 2 a 3 a mění se jejich text;§ 12 ods. 7, dosavadní ods.        
D EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MO D EMOD EM ODEM ODEM ODEM OD        
DEMO DEM OD EMOD EMOD EM ODE MOD EMODEMODE MOD EM OD EMODEMOD EMOD       
DEM OD E MODEMODE MO DEMO DE MO DEM                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 503/2012 Sb.: § 2 ods. 6;                         

250/2014 Sb.: Mění část
Zákon 503/2012 Sb.: § 2 ods. 2 a 3;                       

185/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 503/2012 Sb.: § 6 ods. 3 a 4, dosavadní ods. 5 se označuje        
jako ods. 3;§ 11 vč. nadpisu;§ 12 ods. 4 písm. a/, dosavadní písm.       
b/ a c/ se označují jako a/ a b/;§ 21 ods. 2 a 3, dosavadní ods. 4       
se označuje jako ods. 2;                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MOD E MODE M ODEMO DE M ODEM O         
DEMO D EMODE MOD EMO DE M ODE MODE M ODEMO DEMO D EMOD EM O D EMO        
DE MOD EMODEMODE MO DEMO D EM O D EMO DE MOD EMODEMODE MO DEMO DE        
D EM ODE MO DEMO DE M O DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DEM OD EMOD         
DEM OD EMOD EM                                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM       
označuje jako ods. 6 a mění se jeho text;§ 3a;§ 8 ods. 4;§ 10a až        
10c;§ 12 ods. 6, dosavadní ods. 6 až 13 se označují jako ods. 7 až       
14, mění se text ods. 9 a ruší se ods. 10 a 11, dosavadní ods. 12        
až 14 se označují jako ods. 10 až 12 a mění se jejich text a          
doplňuje se ods. 13;§ 15 ods. 8;§ 16 ods. 1 písm. e/ a ods. 5;         

225/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 503/2012 Sb.: § 21 ods. 3;                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMO               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMOD EMO D EMOD E MOD EMODE       
DEM OD E MODE M ODEM O D EMO DE MODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD E M        
DEM OD EMOD EMO DE MODEMOD EMOD E M ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM O        
a 5;§ 17 ods. 1;§ 21 ods. 3;                          

229/2019 Sb.: Ruší část
Zákon 503/2012 Sb.: § 14 ods. 3, dosavadní ods. 4 a 5 se označují        
jako ods. 3 a 4 a mění se text ods. 4;                     

229/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 503/2012 Sb.: § 1 ods. 7;§ 3 ods. 6;§ 4 ods. 4;§ 6 ods. 1         
písm. g/, dosavadní písm. g/ se označuje jako písm. h/ a mění se        
jeho text;§ 8 ods. 5;§ 10d vč. nadpisu;§ 13 ods. 3, dosavadní ods.       
D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD E M ODEM OD EMOD EMOD EM O D EM        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM         
DEMO DEMO DE                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

284/2021 Sb.: Mění část
Zákon 503/2012 Sb.: § 21 ods. 4;                        

299/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 503/2012 Sb.: § 4 ods. 3, dosavadní ods. 3 a 4 se označují        
jako ods. 4 a 5;