Ruší
Zákon 253/2000 Sb.                               

Ruší část
Zákon 438/2003 Sb.: část osmá;                         

Ruší
Zákon 691/2004 Sb.                               

Ruší
Zákon 286/2005 Sb.                               

Ruší část
Zákon 281/2009 Sb.: část osmdesátá;                       

Doplňuje
Zákon 456/2011 Sb.: § 4 ods. 1 písm. c/, dosavadní písm. c/ se         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD E MODEM OD E MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO D EMOD E MODEM ODE           

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM