344/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 164/2013 Sb.: § 1 ods. 4 písm. d/ a e/, dosavadní písm. f/        
až j/ se označují jako písm. d/ až h/ a mění se text písm. d/ a         
g/;                                       

344/2013 Sb.: Mění část
Zákon 164/2013 Sb.: § 1 ods. 4 písm. c/;§ 18 ods. 3 písm. a/;§ 20        
ods. 2;§ 21 ods. 2 písm. a/;§ 25 ods. 2 písm. a/, ods. 3;            

105/2016 Sb.: Mění část
Zákon 164/2013 Sb.: § 13 ods. 1 vč. písm. a/, ods. 6;§ 25 ods. 6;§       
DE MODE MO                                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO D E MODEMO DEMOD EMODE MOD EMO D EMO D EM ODEMODEM          
DEMODE M ODE MODEMODE MODEMO D E M ODE MODEMODEMODEMOD EM O D EM        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO DEMOD EMO               

92/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 164/2013 Sb.: část první hlava III díl 2 oddíl 1 vč.           
nadpisu, dosavadní oddíly 1 až 3 se označují jako oddíly 2 až 4;§        
13d ods. 4, dosavadní ods. 4 a 5 se označují jako ods. 5 a 6;část        
první hlava III díl 2 oddíl 4 vč. nadpisu;                   

92/2017 Sb.: Ruší část
Zákon 164/2013 Sb.: § 13 ods. 5, dosavadní ods. 6 se označuje jako       
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MOD EMODE M ODEMODEMO DEM ODEM OD         

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE M O DEM ODEMO DEM ODEM ODEMOD         
DEMOD EMODE MOD EMO D EMODEMOD EMODEM OD EM ODEMODEMO DEMODEMOD         
DEMODEMOD EMOD EMO DEM ODEMODEMO DE MOD EMODEMODEMODEMO DE MO          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MO DEMODEMOD        
ods. 4 až 6 se označují jako ods. 5 až 7 a mění se text ods. 7;§        
13ta vč. nadpisu;část první hlava III díl 2 oddíl 5;              

305/2017 Sb.: Mění část
Zákon 164/2013 Sb.: § 2 ods. 1 písm. a/;§ 6 ods. 3;§ 8 ods. 2;§         
13b ods. 2;§ 13d ods. 3 písm. b/ a c/;§ 13f vč. nadpisu;§ 13g ods.       
5;§ 13k ods. 1 písm. e/;§ 13m ods. 2;§ 13p ods. 2;příloha č. 2;         

80/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 164/2013 Sb.: § 13h ods. 4 písm. e/;§ 13zd ods. 3;§ 13zn         
DEMO DEM OD EMOD EM                               

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM OD E MODE MODE MODE M ODEMO       
DEMO DEMO DEMO DEMODEMOD EM O D EM                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMO                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMO DEMO DE           
dosavadní ods. 4 se označuje jako ods. 5;§ 12b ods. 1 písm.           
e/;část první hlava III díl 2 oddíl 6 vč. nadpisu;příloha č. 3;         

343/2020 Sb.: Ruší část
Zákon 164/2013 Sb.: § 13o vč. nadpisu;§ 14 vč. nadpisu;             

343/2020 Sb.: Mění část
Zákon 164/2013 Sb.: § 8 ods. 2 písm. a/;§ 15 vč. nadpisu;            

386/2020 Sb.: Ruší část
Zákon 164/2013 Sb.: § 1 odst. 4 písm. d/, dosavadní písm. e/ až i/       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DE              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM OD EMO DEMODEMOD EMODE MO        
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO DEMO DEMOD EMO         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DE