Mění část
Zákon 99/1963 Sb.: § 320 ods. 1 - s působností pro ČR;             

Mění část
Zákon 455/1991 Sb.: § 3 ods. 3 písm. a/ - s působností pro ČR;         

Doplňuje
Zákon 21/1992 Sb.: § 1 ods. 3 písm. o/, dosavadní písm. o/ se          
označuje jako písm. p/ a mění se jeho text - s působností pro ČR;        

Mění část
Zákon 21/1992 Sb.: § 11a ods. 4 písm. c/;§ 17a ods. 8;§ 20 ods. 6        
písm. b/ - s působností pro ČR;                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DE MODE MODEMO DEM ODEM OD EMODEMODE       
DEMO D EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MOD EMOD EM ODEM ODEM OD        
DEMODEM OD EMOD E M OD EMODEMODE MODE MO DE MODEMODE MODE MODE M O       
DEMO DE MODE MODEMO DEMO                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EM        
ods. 3;§ 20a vč. písm. a/;§ 21 ods. 2 písm. a/, ods. 5;§ 36 ods. 4       
vč. písm. c/;§ 38fa ods. 1 vč. písm. a/;§ 38m ods. 2 písm. g/ a         
h/, ods. 3 písm. g/ a h/;§ 38n ods. 1;§ 38r ods. 2;               

Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 37c a 37d;                        

Mění část
Zákon 42/1994 Sb.: § 31 ods. 5;                         

Mění část
Zákon 87/1995 Sb.: § 2b ods. 6 písm. b/;                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM OD EM ODEM O DEMO D E MOD EM ODEM O        
DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM        
DE MOD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE MO DEMO DEMODEM OD EMODE MO DE         
DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EMO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM         
DEMO DE MODE MODEM ODE MODEMOD EM ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD        
za/ se označují jako písm. n/ až z/ a mění se text písm. q/;          

Doplňuje
Zákon 15/1998 Sb.: § 4 ods. 3;                         

Mění část
Zákon 229/2002 Sb.: § 1 ods. 1 písm. d/;§ 3 ods. 1 písm. d/;          

Mění část
Zákon 235/2004 Sb.: § 54 ods. 1 písm. v/;                    

Mění část
Zákon 256/2004 Sb.: § 1 ods. 3;§ 4b ods. 1 písm. e/;§ 10d ods. 3        
písm. b/;§ 29 ods. 1 písm. b/;§ 32a ods. 1 písm. c/;§ 32b ods. 2        
DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O         
DEMOD EM O DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM       
DEMO DEM ODEM ODEM ODE MODE M ODEMO DE MO DEM ODEM O D EMO DEM         
DEMO DEMODE MODEMODEM ODEMODEM ODE MODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD        
DEM ODEM OD                                   

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEM ODE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MO          
dosavadní ods. 9 se označuje jako ods. 10;§ 89 ods. 3;§ 132a;§ 135       
ods. 1 písm. za/;§ 164 ods. 1 písm. l/;§ 192b vč. nadpisu;§ 195a        
ods. 2 a 3, dosavadní text se označuje jako ods. 1;               

Mění část
Zákon 561/2004 Sb.: § 137 ods. 2 a 5;                      

Doplňuje
Zákon 634/2004 Sb.: příloha položka 65 bod 2 písm. g/ a h/,           
dosavadní písm. g/ až m/ se označují jako písm. i/ až o/ a           
DEMODEMO DE MODEM OD EM ODE MOD E MODEM OD EM ODE MODEMODEM ODEMO        
DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMO DEM O DEMOD EM OD EMO         
DEMODEM OD EMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO DE MODEMODE         
DEMO DEMOD EM O DEM ODE M ODEMO DEM ODE M ODEMO DEM ODEMODEMO          
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MOD                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMO DEMODEM OD EMO D EMODE MOD EMODEMO DE        
DEM O DEMOD EMO DEM O DEMOD EMO DEM O DEMOD EM O DEM ODE M ODEMO        
a/ a b/, bod 8 písm. a/;                            

Ruší část
Zákon 634/2004 Sb.: příloha položka 65 bod 8 písm. c/, dosavadní        
písm. d/ se označuje jako písm. c/, položka 66 bod 8 písm. b/ a         
c/, dosavadní písm. d/ až p/ se označují jako písm. b/ až n/,          
zrušují se písm. f/ a g/, dosavadní písm. h/ až n/ se označují         
jako písm. f/ až l/ a mění se text písm. g/;                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM ODE MODEMODE                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODEMOD EMO DEMODEMO                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODEMOD EMO DEMODEMO                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MOD EMODEMOD                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE MO               

Ruší část
Zákon 296/2007 Sb.: část osmdesátá sedmá vč. nadpisu;              

Mění část
Zákon 104/2008 Sb.: § 38 ods. 2;                        

Ruší část
Zákon 126/2008 Sb.: část patnáctá vč. nadpisu;                 

Ruší část
Zákon 230/2008 Sb.: část čtvrtá vč. nadpisu;                  

Mění část
Zákon 253/2008 Sb.: § 2 ods. 1 písm. b/;                    

Mění část
Zákon 40/2009 Sb.: § 248 ods. 2;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMO DEMODEMO DEM ODEMODEM               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM OD           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMO DEMODEM ODEMOD EMO DEMODEMO            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM ODE MODEMODE                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MOD EMODEMOD                   

DEMODEMO
Zákon 426/2011 Sb.: § 91 ods. 3;§ 99 ods. 5;                  

Mění část
Zákon 426/2011 Sb.: § 32 ods. 3 písm. b/ až d/;§ 33 ods. 4;§ 48         
ods. 1 písm. c/, ods. 2 písm. b/;§ 49 ods. 1 písm. b/, ods. 2          
písm. b/, ods. 3;§ 50 ods. 1;§ 51 písm. c/;§ 54 ods. 1 až 3;§ 55        
ods. 2 písm. c/;§ 101 ods. 1 písm. q/;§ 104 ods. 2, ods. 3 písm.        
c/;§ 110 ods. 1;                                

Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO DE MOD EMODEMODE MODEM OD       
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM ODE MODE M ODEMO DEM          
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE MODE M        
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM ODE             

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MO DEMODEMOD       
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM         
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MOD EMOD E MODEM ODE        
dosavadní písm. a/ až f/ se označují jako písm. b/ až g/;§ 193         
ods. 6;                                     

Ruší část
Zákon 427/2011 Sb.: § 93 ods. 6 písm. a/ až f/, dosavadní písm. g/       
až i/ se označují jako písm. a/ až c/;                     

Mění část
Zákon 427/2011 Sb.: § 22 ods. 2;§ 23 ods. 6;§ 43 ods. 3 písm. b/;§       
60 ods. 3;§ 84 ods. 1;§ 100 ods. 1, ods. 2 písm. c/, d/ a g/;§ 101       
DEMOD EMOD EMO DEMO D EM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MOD         
DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODEMO DEM ODEM OD              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMO                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO D EMOD EM OD EMO